Nyheter och pressmeddelanden

Uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion inför årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-26

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inkommit med ett uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion. Det nya förslaget innebär att styrelseordförande samt en oberoende representant för de mindre aktieägarna ej ska vara en del av valberedningen inför årsstämman 2021. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade. En uppdaterad kallelse och uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion kommer att finnas… Läs hela artikeln

Pricer publicerar årsredovisning 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum onsdagen den 6 maj 2020 kl 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.… Läs hela artikeln

Kallelse till årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Med hänsyn till effekter från spridningen av Coranavirus (COVID-19) har Pricer beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder på Årsstämman: Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Externa gäster… Läs hela artikeln

Pricers styrelse kvarstår vid utdelningsförslag men med uppdelad utbetalning

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Mot bakgrund av den rådande makroekonomiska osäkerheten anser styrelsen, av försiktighetsskäl, att det är motiverat att i detta läge dela upp utbetalningen på två tillfällen om 0,40 SEK per tillfälle. Som avstämningsdatum föreslås 8 maj och 6 november 2020. Pricer har som tidigare kommunicerats en stark finansiell ställning med en hög nettokassa och en hög… Läs hela artikeln

Pricer: Uppdatering avseende eventuella effekter av Coronaviruset (COVID-19)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-19

Pricer tillhandahåller system för digital butikskommunikation med lösningar som avsevärt förbättrar effektiviteten i ett antal kritiska och tidskrävande butiksprocesser, såsom exempelvis prisuppdateringar, varupåfyllnad på hyllan, plock i butik och inventeringar. Den adresserbara marknaden utgörs av detaljhandelskedjor inom ett flertal olika vertikaler såsom dagligvaror, byggvaruhandel, konsumentelektronik och apotek. Januari och februari 2020 har för Pricers del… Läs hela artikeln

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-10

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes. Bernt Ingman… Läs hela artikeln

Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger ytterligare uppföljningsorder

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-02-20

Best Buy har lagt ytterligare en beställning för att slutföra utrullningen av Pricers system med digitala prisetiketter i de återstående cirka 230 butikerna i USA. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 300 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det första kvartalet 2020. Leveranserna planeras att påbörjas under det… Läs hela artikeln

Bokslutskommuniké 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-02-13

Fjärde kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 237,8 MSEK (386,5), en minskning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 24,0 MSEK (29,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,1 procent (7,5). · Orderingång var 843 MSEK (274), en ökning med 208 procent jämfört med samma period föregående år. I orderingången… Läs hela artikeln

Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-12-29

Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2020 och vara slutförda innan utgången av 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är… Läs hela artikeln

Förändring i Pricers valberedningen inför årsstämman 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-11-26

I tillägg till pressmeddelandet från 5 november 2019 gällande utsedd valberedning har Göran Sundholm, företrädare för eget innehav, utsett Jari Ekblad att ersätta honom som ledamot i Pricers valberedning. Efter denna förändring består valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, inför årsstämman 2020 av: – Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav. -… Läs hela artikeln

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2020 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-11-05

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-september 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-10-25

Tredje kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 232,5 MSEK (406,0), en minskning med 43 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (31,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,7 procent (7,6). · Orderingång var 222 MSEK (286), en minskning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-juni 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-18

Andra kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 270,7 MSEK (222,0), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 34,1 MSEK (20,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,6 procent (9,0). · Orderingång var 230 MSEK (520), en minskning med 56 procent jämfört med samma period föregående år. Föregående års… Läs hela artikeln

Pricer får en beställning från italienska dagligvarukedjan Tosano för utrullning i samtliga butiker

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-10

Tosano, en italiensk dagligvarukedja med 15 storformatsbutiker, har lagt en beställning för att utrusta samtliga sina butiker med Pricers system med digitala prisetiketter. Tosano kommer att integrera Pricers avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering och InstantFlash-funktionalitet, för en ny applikation som syftar till att optimera logistikflödet från det externa lagret till butikshyllan. Därutöver kommer Pricer… Läs hela artikeln

Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-10

Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal. Omsättningen beräknas uppgå till ca 271 MSEK i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen av omsättningen i kombination med… Läs hela artikeln