Skip to content
Nyheter

Videointervju med Pricers VD om Q2-resultatet

Share:

Jonas Vestin berättar om den starka efterfrågan under Q2, vad som ligger bakom den ökade rörelsekapitalbindningen, hur utbytesmarknaden utvecklas, om konkurrenterna utvecklas lika bra. Vidare kommenterar han de stora upphandlingarna som bolaget just nu deltar i samt avslutningsvis bolagets digitala satsningar och vad de kan innebära längre fram.