Nyheter och pressmeddelanden

Pricer visar innovationer och realtidslösningar på NRF 2020

Pressmeddelande / 2020-01-08, kl: 08.45 CET

– För oss har NRF alltid varit en viktig arena för såväl den amerikanska som den globala marknaden för ”smart retail”. Vi ser fram emot att presentera vår branschledande vision för att erbjuda kunderna verkliga möjligheter som bygger på realtidsteknologi, säger Pricers vd Helena Holmgren. NRF 2020 är en av världens ledande detaljhandelsmässor och äger… Läs hela artikeln

Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-12-29, kl: 05.40 CET

Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2020 och vara slutförda innan utgången av 2020.                                             För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB (publ)… Läs hela artikeln

Förändring i Pricers valberedningen inför årsstämman 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-11-26, kl: 08.05 CET

I tillägg till pressmeddelandet från 5 november 2019 gällande utsedd valberedning har Göran Sundholm, företrädare för eget innehav, utsett Jari Ekblad att ersätta honom som ledamot i Pricers valberedning. Efter denna förändring består valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, inför årsstämman 2020 av: – Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav. -… Läs hela artikeln

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2020 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-11-05, kl: 08.00 CET

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-september 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-10-25, kl: 11.00 CET

Tredje kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 232,5 MSEK (406,0), en minskning med 43 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (31,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,7 procent (7,6). · Orderingång var 222 MSEK (286), en minskning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken… Läs hela artikeln

Inbjudan till presentation av Pricers delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande / 2019-10-17, kl: 08.30 CET

Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin delårsrapport för perioden januari-september 2019 fredagen den 25 oktober 2019 cirka klockan 13:00. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredagen den 25 oktober 2019 Tid:… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-juni 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-18, kl: 11.00 CET

Andra kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 270,7 MSEK (222,0), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 34,1 MSEK (20,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,6 procent (9,0). · Orderingång var 230 MSEK (520), en minskning med 56 procent jämfört med samma period föregående år. Föregående års… Läs hela artikeln

Pricer får en beställning från italienska dagligvarukedjan Tosano för utrullning i samtliga butiker

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-10, kl: 01.30 CET

Tosano, en italiensk dagligvarukedja med 15 storformatsbutiker, har lagt en beställning för att utrusta samtliga sina butiker med Pricers system med digitala prisetiketter. Tosano kommer att integrera Pricers avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering och InstantFlash-funktionalitet, för en ny applikation som syftar till att optimera logistikflödet från det externa lagret till butikshyllan. Därutöver kommer Pricer… Läs hela artikeln

Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-10, kl: 08.00 CET

Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal. Omsättningen beräknas uppgå till ca 271 MSEK i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen av omsättningen i kombination med… Läs hela artikeln

Kommuniké från årsstämma 2019 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-04-25, kl: 03.05 CET

Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 3… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-mars 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-04-25, kl: 10.00 CET

Första kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 261,9 MSEK (180,0), en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 17,6 MSEK (9,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (5,0) · Orderingång var 208 MSEK (189), en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år · Orderstocken… Läs hela artikeln

Pricer publicerar årsredovisning 2018

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-03-26, kl: 07.30 CET

Pricers årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk (http://corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/) i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar… Läs hela artikeln

Kallelse till årsstämma 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-03-26, kl: 07.30 CET

Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april… Läs hela artikeln

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-02-20, kl: 07.30 CET

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare… Läs hela artikeln

Bokslutskommuniké 2018 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-02-14, kl: 07.30 CET

Rekordhög tillväxt och resultat – Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre per aktie Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 386,5 MSEK (253,0), en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 29,0 MSEK (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (6,7) · Orderingång var 274 MSEK (231),… Läs hela artikeln