Nyheter och pressmeddelanden

NorgesGruppen utrustar ytterligare 350 butiker med Pricers system

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-02-12

Pricers norska återförsäljare, StrongPoint AS, har idag tecknat ett nytt avtal med NorgesGruppen, Norges största dagligvarukedja, om leverans och installation av Pricers digitala prisetiketter i 350 av NorgesGruppens butiker.


Ordervärdet uppgår till cirka 110 miljoner kronor exklusive kostnaden för installation och framtida teknisk support. De digitala prisetiketterna kommer att beställas, levereras och installeras i NorgesGruppens butiker mellan första kvartalet 2021 och fjärde kvartalet 2023. – Det förnyade förtroendet från NorgesGruppen är ett bevis på det värde som vårt stabila och skalbara system medför för… Läs mer

Bokslutskommuniké 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-02-11

Rekordhög omsättningstillväxt om 75 procent helåret 2020 Styrelsen föreslår ökad utdelning med 25 procent till 1,00 SEK per aktie jämnt fördelat på två utbetalningstidpunkter. Fjärde kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 680,3 MSEK (237,8), en ökning med 186 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 69,3 MSEK (24,0), vilket motsvarar en… Läs mer

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020

Pressmeddelande / 2021-02-05

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 den 11 februari kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 torsdagen den 11 februari cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: Torsdag 11 februari 2021 Tid:… Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-01-29

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2021 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Thomas Krishan har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo. Göran Sundholm, (född 1947), föreslås… Läs mer

Pricer: Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-12-21

Best Buy har lagt en beställning för att installera Pricers system med digitala prisetiketter i ytterligare 119 butiker. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 107 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det fjärde kvartalet 2020.


Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2021 och vara slutförda innan utgången av 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.… Läs mer

Pricer AB har slutfört återköp av egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-12-18

Pricer AB har under perioden 10 december till 16 december 2020 återköpt sammanlagt 400 000 B-aktier. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 400 000 B-aktier som Pricer AB offentliggjorde den 9 december 2020. Återköpsprogrammet, som löpte mellan den 9 december 2020 och till nästa års bolagsstämma, genomfördes i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) Nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen)


Under perioden 10 december 2020 till 16 december 2020 har aktier i Pricer AB återköpts enligt nedan tabell:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020-12-1031 92539,36121 256 606
2020-12-1139 16438,93701 524 929
2020-12-1490 00040,57873 652 080
2020-12-15120 81340,52704 896 183
2020-12-16118 09839,81994 702 652
Totalt400 00016 032 451
  Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Erik Penser Bank för Pricer ABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Pricer ABs innehav av egna aktier per den 18 december 2020 till 877 136 B-aktier.… Läs mer

Pricer AB beslutar om återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-12-09

Pricer AB har beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet kan omfatta högst 400 000 B-aktier som får återköpas för en kostnad som högst uppgår till sammanlagt 20 miljoner kronor och löper fram till nästa års bolagsstämma.


Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen för Pricer AB beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier. Återköpen sker i det av årsstämman fastställda syftet att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för att säkra förpliktelser… Läs mer

Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-11-19

Detaljhandelskedjan Carrefour har valt Pricer som föredragen global leverantör för nya installationer och uppgraderingar av butiker som sedan tidigare är installerade med Pricers system med digitala prisetiketter. Ramavtalet innehåller inga garanterade åtaganden avseende volymer eller belopp, men avsikten är att utrusta cirka 500 butiker med Pricers system före utgången av 2022.


Detaljhandelskedjan Carrefour planerar att utrusta och uppgradera samtliga butiksformat (hypermarkets, stormarknader, närbutiker och grossister) i Frankrike, Spanien, Italien, Belgien, Rumänien, Polen, Brasilien, Argentina och Taiwan med Pricers avancerade systemlösning för digitala prisetiketter. Pricers tillförlitliga och lättanvända system för digital butikskommunikation i realtid ger Carrefour en plattform att bygga vidare på för att öka effektiviteten i… Läs mer

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger uppföljningsorder om 50 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-11-03

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 butiker runt om i Nederländerna, har lagt en uppföljningsorder om cirka 50 MSEK relaterat till det pågående projektet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i samtliga butiker.


Ordervärdet för den första etappen redovisades i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Enligt tidigare kommunicerad plan har en uppföljningsorder om 50 MSEK nu mottagits, vilken kommer att ingå i Pricers orderingång för det fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är fortsatt att installationen av alla butiker ska vara avslutad under första kvartalet 2021. För ytterligare information,… Läs mer

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2021 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-28

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2021.


I enlighet med beslut vid årsstämman den 6 maj 2020 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte för dom att formera en valberedning. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. De aktieägare och… Läs mer

Delårsrapport januari- september 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-23

Rekordhög leveransaktivitet – kraftigt ökad omsättning och rörelseresultat


Tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 565,7 MSEK (232,5), en ökning med 143 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 75,1 MSEK (24,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,3 procent (10,7). · Orderingång var 440 MSEK (222), en ökning med 98 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken… Läs mer

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande / 2020-10-12

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 den 23 oktober kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 fredagen den 23 oktober cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredag 23 oktober 2020 Tid: 13.00 Länk… Läs mer

Pricers omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 väntas överstiga marknadens förväntningar

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-09

Pricer AB förbättrar både omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 som därmed förväntas överstiga marknadens förväntningar.


Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en rekordhög leveransaktivitet i det tredje kvartalet. Omsättningen beräknas uppgå till ca 565 MSEK i det tredje kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt om 143% jämfört med tredje kvartalet 2019. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020, som ännu ej är slutligt fastställt,… Läs mer

Pricer AB: CFO lämnar sitt uppdrag

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-05

Pricers CFO, Susanne Andersson, har meddelat att hon lämnar bolaget för en liknande roll i ett annat bolag. Arbetet med att utse en efterträdare har inletts.


– Styrelsen och jag vill tacka Susanne för hennes engagemang och insatser under sin tid på Pricer. Vi önskar henne lycka till i hennes nya utmaningar, säger Helena Holmgren, vd och koncernchef för Pricer. Susanne Andersson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under tiden arbetet med att utse en efterträdare pågår, dock längst under… Läs mer

Canadian Tire Dealer Association väljer Pricer som exklusiv leverantör av digitala prisetiketter och lägger en första order

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-30

Canadian Tire Dealer Association, CTDA, ett detaljhandelsnätverk med cirka 500 butiker runt om i Kanada, har tecknat ett ramavtal med Pricer som blir exklusiv leverantör av system med digitala prisetiketter. Den första ordern uppgår till cirka 100 MSEK. Den innefattar infrastruktur för kedjans alla butiker och avrop görs i takt med att installationerna genomförs under nästa år. Dessutom ingår kompletta installationer och delinstallationer med Pricers system i 38 butiker, vilka ska vara slutförda under första kvartalet 2021.


Valet av Pricer är resultatet av en två år lång utvärdering av konkurrerande system för kommunikation av pris och produktkampanjer samt för butiksdigitalisering. Utöver installation av infrastruktur innehåller inte ramavtalet några minimikvantiteter eller minimibelopp. Butikernas löpande investeringsbeslut rapporteras vid tidpunkten som en del av Pricers orderingång och nettoomsättning. De fristående butikerna i CTDA:s nätverk fattar… Läs mer