Nyheter och pressmeddelanden

Delårsrapport januari-juni 2021 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2021-07-20

Omsättningstillväxt om 35 procent och stark lönsamhetsförbättring Andra kvartalet 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 389,0 MSEK (287,6), en ökning med 35 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 22,6 MSEK (3,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,8 procent (1,2). · Orderingången var 408 MSEK (324), en ökning med 26 procent jämfört… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för andra kvartalet 2021

Press release / 2021-07-09

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för andra kvartalet 2021 den 20 juli kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2021 tisdagen den 20 juli cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: Tisdag 20 juli 2021 Tid:… Read more

Pricers partner JRTech Solutions tecknar nytt ramavtal med Metro om fortsatt samarbete kring Pricers digitala prisetiketter

Press release / 2021-06-22

Pricers partner JRTech Solutions har tecknat ett nytt ramavtal med Metro, en av Kanadas största dagligvarukedjor, avseende Pricers digitala prisetiketter. Därmed fortsätter kedjan sitt program som sträcker sig över flera butikskedjor och innefattar installation, kampanjmaterial och teknisk support.


De nya installationerna av Pricers digitala prisetiketter sker utöver de som har slutförts inom det ursprungliga ramavtalet som JRTech Solutions och Metro tecknade 2018. JRTech Solutions och Metro har därutöver tecknat ett avtal om att installera molnlösningen Pricer Plaza för automatisk produktpositionering i butik, vilket hjälper både butikspersonal och kunder att hitta produkter. – Genom… Read more

Coop Norge tecknar nytt exklusivt ramavtal för installation av Pricers system

Regulatory press release / 2021-05-31

Pricers norska återförsäljare, StrongPoint AS, har idag tecknat ett nytt ramavtal med Coop Norge avseende leverans och installation av Pricers digitala prisetiketter.


Avtalet är ett exklusivt ramavtal som löper från januari 2021 till december 2022. Avtalets värde uppskattas till cirka 140 miljoner kronor exklusive kostnaden för installation och framtida teknisk support. – Vi är stolta över att Coop Norge, som är en långvarig kund till StrongPoint, har valt Pricers stabila, tillförlitliga och skalbara lösning för digitala prisetiketter efter… Read more

Pricer: Ledande kanadensisk detaljhandelskedja lägger order på digitala prisetiketter

Regulatory press release / 2021-05-21

Best Buy Canada har lagt en order på Pricers system med digitala prisetiketter i sina 129 butiker. Det uppskattade värdet på den nya ordern är 57 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2021.


Leveranserna som omfattas av ordern planeras att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under första kvartalet 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 702 870 068 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom… Read more

Norsk fackhandelskedja fortsätter installera Pricers digitala prisetiketter

Press release / 2021-05-20

Pricers norska partner StrongPoint AS har idag tecknat ett nytt avtal med en norsk fackhandelskedja om leverans och installation av Pricers digitala prisetiketter i mellan 50 och 90 butiker.


Projektet börjar direkt och ska vara slutfört under 2021. Pricer uppskattar värdet till cirka 320 000 SEK per butik. – Pricer och StrongPoint har sedan flera år etablerat en stark position tillsammans inom norsk dagligvaruhandel. Det är glädjande att se hur StrongPoints framgångsrika arbete nu sprider sig till andra branscher, säger Helena Holmgren, vd och koncernchef på… Read more

Kommuniké från årsstämma 2021 i Pricer AB

Regulatory press release / 2021-04-29

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Presentationer från Pricers verkställande direktör och styrelseordförande finns tillgängliga på Pricers webbplats www.pricer.com.


Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,50 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes… Read more

Delårsrapport januari-mars 2021 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2021-04-23

Hög orderingång och omsättningstillväxt om 74 procent


Första kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 392,9 MSEK (225,9), en ökning med 74 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 17,3 MSEK (7,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (3,3). Orderingången var 443 MSEK (371), en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Orderstocken uppgick till 550 MSEK… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för första kvartalet 2021

Press release / 2021-04-13

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för första kvartalet 2021 den 23 april kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för första kvartalet 2021 fredagen den 23 april cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredag 23 april 2021 Tid:… Read more

Pricer publicerar årsredovisning 2020

Regulatory press release / 2021-03-26

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020


Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben https://www.pricer.com/sv/investerare/arsredovisningar/ i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras… Read more

Kallelse till årsstämma i Pricer AB

Regulatory press release / 2021-03-24

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2021


Aktieägarna i Pricer AB (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet… Read more

Susanna Zethelius ny CFO i Pricer

Regulatory press release / 2021-03-17

Pricer har rekryterat Susanna Zethelius som ny CFO och medlem i koncernledningen. Susanna tillträder sin tjänst senast den 1 september 2021.


Susanna kommer närmaste från rollen som CFO för Skandinavien hos Clear Channel. Utöver sin erfarenhet som CFO i ett tillväxtbolag har Susanna efter sin examen på Handelshögskolan i Stockholm bland annat arbetat som managementkonsult och finansanalytiker. – Jag är väldigt glad att välkomna Susanna till Pricer. Hennes strategiska och analytiska förmågor i kombination med hennes… Read more

NorgesGruppen utrustar ytterligare 350 butiker med Pricers system

Regulatory press release / 2021-02-12

Pricers norska återförsäljare, StrongPoint AS, har idag tecknat ett nytt avtal med NorgesGruppen, Norges största dagligvarukedja, om leverans och installation av Pricers digitala prisetiketter i 350 av NorgesGruppens butiker.


Ordervärdet uppgår till cirka 110 miljoner kronor exklusive kostnaden för installation och framtida teknisk support. De digitala prisetiketterna kommer att beställas, levereras och installeras i NorgesGruppens butiker mellan första kvartalet 2021 och fjärde kvartalet 2023. – Det förnyade förtroendet från NorgesGruppen är ett bevis på det värde som vårt stabila och skalbara system medför för… Read more

Bokslutskommuniké 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2021-02-11

Rekordhög omsättningstillväxt om 75 procent helåret 2020 Styrelsen föreslår ökad utdelning med 25 procent till 1,00 SEK per aktie jämnt fördelat på två utbetalningstidpunkter. Fjärde kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 680,3 MSEK (237,8), en ökning med 186 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 69,3 MSEK (24,0), vilket motsvarar en… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020

Press release / 2021-02-05

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 den 11 februari kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 torsdagen den 11 februari cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: Torsdag 11 februari 2021 Tid:… Read more