Nyheter och pressmeddelanden

Pricer visar fyrfärgsetiketter och lösningar för bättre köpupplevelse och hållbarhet på EuroCIS

Press release / 2022-05-16

Pricer medverkar på EuroCIS, den främsta mässan för detaljhandelsteknik i Europa, med skalbara lösningar för kommunikation i butik tillsammans med flera samarbetspartners.


Pricer, ledande inom kommunikationslösningar i butik och digitala prisetiketter, deltar i mässan EuroCIS i Düsseldorf 31 maj–2 juni. Pricer kommer att visa en rad lösningar för effektiv butiksdrift och bättre köpupplevelse: Pricer SmartTag Color – Pricer presenterar SmartTag Color fyrfärgsetiketter. De baseras på epappersföretaget E Inks teknologi Spectra 3100 som har utvecklats för att möta handelns… Read more

Kommuniké från årsstämma 2022 i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-05-11

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 11 maj 2022. Med anledning av spridningen av covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning… Read more

Save the date: Pricer anordnar kapitalmarknadsdag 8 juni 2022

Press release / 2022-05-05

Pricer anordnar kapitalmarknadsdag onsdag 8 juni 2022 kl. 14.00–16.30 i Stockholm.


Under kapitalmarknadsdagen får investerare, analytiker och media en presentation av Pricers strategi och utveckling. Kapitalmarknadsdagen planeras som ett fysiskt evenemang men kommer också att streamas live för de som föredrar att delta digital. Mer information lämnas längre fram när vi närmar oss evenemanget. Varmt välkomna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Larsson, tf vd, 0704-316… Read more

Delårsrapport januari–mars 2022 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-04-26

Hög orderingång om 24,4% och omsättningstillväxt om 18,6% Första kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 465,9 MSEK (392,9), en ökning med 18,6 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (17,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -2,1 procent (4,4). · Orderingången var 551 MSEK (443), en ökning med 24,4 procent… Read more

Pricer deltar i mässan Touch Taiwan med E Ink

Press release / 2022-04-25

Pricer deltar i Touch Taiwan, mässan för displayer och lösningar, tillsammans med det ledande e-pappersföretaget E Ink.


Pricer kommer att visa sina fyrfärgsetiketter som baseras på E Ink Spectra 3100-teknologin, en lösning med fyra pigment som tillgodoser handlarnas behov av fler färger på etiketterna. – Vi förbättrar kontinuerligt vår forskning och utveckling utifrån den feedback som vi får från våra samarbetspartner för att kunna erbjuda kunderna den bästa möjliga e-papperstekniken. Att ha… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för första kvartalet 2022

Press release / 2022-04-13

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022 den 26 april kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för första kvartalet 2022 tisdag 26 april cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers tf vd Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 26 april 2022… Read more

Pricer publicerar årsredovisning 2021

Regulatory press release / 2022-04-11

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021.


Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum onsdagen den 11 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.… Read more

Kallelse till årsstämma i Pricer AB 2022

Regulatory press release / 2022-04-08

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2022.


Aktieägarna i Pricer AB (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022. Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet… Read more

Pricer uppdaterar om första kvartalet 2022

Regulatory press release / 2022-04-07

Pricers omsättning första kvartalet 2022 förväntas uppgå till omkring 465 (393) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) till omkring -10 (17,3) miljoner kronor.


I kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 meddelade Pricer att ökade priser på elektronikkomponenter, råmaterial och transporter var den främsta anledningen till ett lägre rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Det högre prisläget har bestått och i vissa fall ökat under första kvartalet 2022 vilket har påverkat Pricers resultat negativt. Därtill har negativa valutaeffekter… Read more

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatory press release / 2022-03-10

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2022 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Göran Sundholm och Jenni Virnes, samt nyval av Irene Waldemarson. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo. Irene Waldemarson är 43 år och har en… Read more

Magnus Larsson blir ny tillförordnad vd för Pricer

Regulatory press release / 2022-02-13

Pricers styrelse har utsett Magnus Larsson till tillförordnad vd för Pricer AB.


Magnus Larsson är Vice President Customer Operations på Pricer sedan 2019 och sitter i företagsledningen. Han efterträder Magnus Midgard som var tillförordnad vd och som i sin tur efterträdde Helena Holmgren som nyligen lämnade bolaget efter att ha lett det i närmare fem år. – Hela styrelsen och jag känner oss oerhört nöjda och trygga… Read more

Bokslutskommuniké 2021 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-02-11

Stabil omsättningsutveckling i fjärde kvartalet och ny toppnotering av omsättning och orderingång för helåret 2021


Fjärde kvartalet 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 487,9 MSEK (680,3), en minskning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 17,2 MSEK (69,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,5 procent (10,2). · Orderingången var 453 MSEK (454), oförändrat jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken uppgick till 383 MSEK… Read more

Helena Holmgren avgår som vd för Pricer

Regulatory press release / 2022-02-10

Helena Holmgren har idag informerat Pricer AB:s (publ) styrelse om att hon har beslutat att avgå som vd.


Styrelsen påbörjar rekryteringen av en ny vd direkt. Fram till dess att en ny vd är på plats kommer bolagets nuvarande Group Finance Director, Magnus Midgard, att vara tillförordnad vd och styrelsens ordförande Knut Faremo kommer att vara arbetande styrelseordförande. – Jag vill tacka Helena för hennes bidrag till Pricer som idag är en ledande… Read more

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan Plus lägger order om 55 MSEK

Regulatory press release / 2022-02-10

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan Plus har lagt en order om cirka 55 MSEK för installation av digitala prisetiketter i 80 tidigare Coop-butiker. Installationen är planerad att påbörjas i april 2022 och slutföras före utgången av året.


Pricers kund Plus aviserade nyligen ett samgående med Coop i Nederländerna. Det sammanslagna bolaget får namnet Plus och blir den tredje största dagligvarukedjan i Nederländerna. Tillsammans med Coops cirka 300 butiker får bolaget totalt cirka 550 butiker. För två år sedan fattade Plus det strategiska beslutet av installera Pricers system med digitala prisetiketter i alla… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021

Press release / 2022-02-01

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021 den 11 februari kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021 fredagen den 11 februari cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 11 februari 2022 Tid: 13.00… Read more