Nyheter och pressmeddelanden

Pricer får beställning från befintlig kund i Frankrike

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-06-01

För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 11:00 CET. Om Pricer Pricer… Läs hela artikeln

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 100 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-05-26

Ordervärdet för den första etappen redovisas i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Leveranser inom ramen för ordern är planerade att initialt starta under andra kvartalet och accelerera under tredje kvartalet 2020. Order för resterande delar av projektet beräknas komma under andra halvåret 2020, och ambitionen är att installationen av alla butiker ska vara avslutade… Läs hela artikeln

Pricer: Tecknar exklusivt ramavtal med nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail

Pressmeddelande / 2020-05-07

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 matbutiker runt om i Nederländerna, har tecknat ett ramavtal för implementering av Pricers system med digitala prisetiketter. Avtalet innehåller inga minimiåtaganden avseende volym eller värde. Order som läggs inom ramavtalet tas upp i Pricers orderingång för det kvartal där de tas emot. – Vi ser… Läs hela artikeln

Kommuniké från årsstämma 2020 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-05-06

Årsstämman i Pricer AB (publ) ägde rum den 6 maj 2020 på Klara strand i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,80 SEK per aktie, uppdelat på… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari- mars 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-04-24

Hög orderingång och bruttomarginal Corona-viruset: en mindre negativ effekt på omsättningen till följd av senarelagda leveranser framför allt i södra Europa Första kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 225,9 MSEK (261,9), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (17,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,3… Läs hela artikeln

Pricer: Justerad leveransplan och minskat ordervärde för Best Buys ESL-projekt

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-04-23

– Under rådande omständigheter gäller det att finna pragmatiska lösningar på de situationer som uppstår. Pricer och Best Buy har ett långsiktigt samarbete för digital butikskommunikation som sträcker sig långt bortom covid-19. Vårt fokus kommer också fortsättningsvis vara att göra det möjligt för Best Buy att genomföra sin digitala strategi så effektivt som möjligt, säger… Läs hela artikeln

Uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion inför årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-26

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inkommit med ett uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion. Det nya förslaget innebär att styrelseordförande samt en oberoende representant för de mindre aktieägarna ej ska vara en del av valberedningen inför årsstämman 2021. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade. En uppdaterad kallelse och uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion kommer att finnas… Läs hela artikeln

Pricer publicerar årsredovisning 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum onsdagen den 6 maj 2020 kl 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.… Läs hela artikeln

Kallelse till årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Med hänsyn till effekter från spridningen av Coranavirus (COVID-19) har Pricer beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder på Årsstämman: Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Externa gäster… Läs hela artikeln

Pricers styrelse kvarstår vid utdelningsförslag men med uppdelad utbetalning

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Mot bakgrund av den rådande makroekonomiska osäkerheten anser styrelsen, av försiktighetsskäl, att det är motiverat att i detta läge dela upp utbetalningen på två tillfällen om 0,40 SEK per tillfälle. Som avstämningsdatum föreslås 8 maj och 6 november 2020. Pricer har som tidigare kommunicerats en stark finansiell ställning med en hög nettokassa och en hög… Läs hela artikeln

Pricer: Uppdatering avseende eventuella effekter av Coronaviruset (COVID-19)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-19

Pricer tillhandahåller system för digital butikskommunikation med lösningar som avsevärt förbättrar effektiviteten i ett antal kritiska och tidskrävande butiksprocesser, såsom exempelvis prisuppdateringar, varupåfyllnad på hyllan, plock i butik och inventeringar. Den adresserbara marknaden utgörs av detaljhandelskedjor inom ett flertal olika vertikaler såsom dagligvaror, byggvaruhandel, konsumentelektronik och apotek. Januari och februari 2020 har för Pricers del… Läs hela artikeln

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-10

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes. Bernt Ingman… Läs hela artikeln

Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger ytterligare uppföljningsorder

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-02-20

Best Buy har lagt ytterligare en beställning för att slutföra utrullningen av Pricers system med digitala prisetiketter i de återstående cirka 230 butikerna i USA. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 300 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det första kvartalet 2020. Leveranserna planeras att påbörjas under det… Läs hela artikeln

Pricer lanserar Pricer Plaza – en ny och förbättrad plattform för smarta detaljhandelstjänster och affärsmodeller på Euroshop 2020

Pressmeddelande / 2020-02-14

Pricer lanserar en ny infrastruktur för butikshantering som möjliggör affärsmodeller baserade på molnlösning och Software as a Service (SaaS). Pricer Plaza bygger på Pricers centrala mjukvara för butikshantering och innefattar en rad tjänster för smidig hantering av infrastruktur och tjänster i butiken. Tillsammans möjliggör de avancerade funktioner, bland annat följande: · Avancerad dynamisk prissättning och… Läs hela artikeln

Bokslutskommuniké 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-02-13

Fjärde kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 237,8 MSEK (386,5), en minskning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 24,0 MSEK (29,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,1 procent (7,5). · Orderingång var 843 MSEK (274), en ökning med 208 procent jämfört med samma period föregående år. I orderingången… Läs hela artikeln