Nyheter och pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2022

Press release / 2023-01-30

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2022 den 10 februari kl. 14.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2022 fredag 10 februari cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 10 februari… Read more

Pricer presenterar dark store-lösning på NRF 2023

Press release / 2023-01-12

På mässan NRF 2023 – Retail’s Big Show – i New York visar Pricer lösningar för automatisering och kommunikation vid butikshyllan för att möta trender inom handeln och lösa ledande detaljhandlares utmaningar.


Särskilda butiksytor avsedda för plock av kundernas beställningar är en växande trend. På NRF 2023 visar Pricer upp en dark store-lösning, med en butik i butiken, där två parallella Pricer Plaza-miljöer för elektroniska hyllkantsetiketter kan användas för att ytterligare stärka kundservicen och påskynda plock av e-handelsorder. För butikerna är det värdefullt att ha de varor… Read more

Pricer upptar ny lånefinansiering för att finansiera fortsatt tillväxt

Regulatory press release / 2022-12-16

Pricer Aktiebolag (publ) (”Pricer”) har ingått avtal om ny lånefinansiering om 250 miljoner kronor med en kreditfond med rådgivning av Ture Invest Partners AB. Syftet är att refinansiera delar av Pricers befintliga revolverande lån och öka koncernens finansiella flexibilitet för fortsatt tillväxt.


– Vi gläder oss över det starka stöd vi ser för vår strategi. Med ny lånefinansiering investerar vi i fortsatt tillväxt, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef för Pricer. För mer information, vänligen kontakta: Susanna Zethelius, CFO, +46 704 440 092 Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 70 431 68 51 [email protected] Denna information är sådan information som… Read more

Magnus Larsson utnämnd till vd och koncernchef för Pricer

Regulatory press release / 2022-12-07

Pricers styrelse har utnämnt Magnus Larsson till vd och koncernchef för Pricer AB efter att han har varit tillförordnad vd sedan februari i år.


– Hela styrelsen och jag känner oss oerhört glada över att Magnus Larsson har tackat ja till rollen som vd för Pricer. Under sina nio månader som tillförordnad vd har han visat ett starkt engagemang och ledarskap samt förmåga att bygga upp en framgångsrik organisation och agera snabbt vilket är något som krävs idag. Vi… Read more

Norsk byggvarukedja tecknar ramavtal avseende Pricers hyllkantslösning om upp till 45 MSEK

Press release / 2022-11-30

Pricers partner StrongPoint har idag tecknat ett ramavtal med Løvenskiold Handel AS avseende leverans och installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter till deras Maxbobutiker i Norge.


Det är första gången som kedjan installerar den här typen av lösning. Installationen beräknas starta under första kvartalet 2023 och vara slutförd vid utgången av 2024. Det uppskattade värdet på ramavtalet är upp till 45 MSEK, inklusive kostnad för installation och framtida teknisk support. – Mot bakgrund av ökande priskonkurrens och kundernas förväntningar i vår… Read more

Investering i Pricers lösning lönar sig på 18 månader enligt ny studie

Press release / 2022-11-28

Pricers marknadsledande automatiserings- och kommunikationslösningar för butiker har visat sig ge en betydande avkastning på investeringen. Arbetet blir effektivare och den digitala tekniken hjälper butikerna att slå vakt om marginalerna. Detta enligt ”The Total Economic Impact™ of Pricer”– en studie som genomförts av Forrester Consulting i november 2022 på uppdrag av Pricer.


I studien har Forrester undersökt kostnadsbesparingar och affärsfördelar med Pricers lösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter, och resultatet visar på en femårig avkastning på investeringen på 277 procent. Efter att ha genomfört djupintervjuer med representanter för tre dagligvarukedjor med Pricers lösning i sina butiker, har Forrester viktat resultaten och tagit fram siffror för en genomsnittlig dagligvarukedja med… Read more

Pricer och StrongPoint fördjupar och breddar sitt strategiska partnerskap

Press release / 2022-11-15

Pricer fördjupar och breddar sitt strategiska partnerskap med StrongPoint ASA, en ledande leverantör av teknik för dagligvaruhandeln. StrongPoint har varit återförsäljare och installerat Pricers lösningar för elektroniska hyllkantsetiketter i mer än 20 år.


Det nya avtalet utökar den geografiska räckvidden till Storbritannien och Irland, utvidgar det nuvarande avtalet i Spanien och bekräftar StrongPoints distributionsrättigheter i Norge, Sverige och Baltikum. – Vi är stolta över att bredda och fördjupa vårt samarbete med Pricer och ser fram emot att förse ännu fler dagligvarubutiker med deras teknik i världsklass. Inflationstryck och… Read more

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2023 i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-11-09

I enlighet med beslut vid årsstämman den 11 maj 2022 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.


De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är: – Göran Sundholm, eget innehav. – Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson och David Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB/Simon Andersson och Per-Olof Andersson, Stefan Olsson Management AB/Stefan Olsson samt Ulf Palm. – Marc St John Webb, nominerad av Quaero Capital S.A. Vid… Read more

Delårsrapport januari–september 2022 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-10-27

Hög tillväxt under årets tredje kvartal med en ökning av orderingång om 77,9% och omsättning om 16,0% Tredje kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 575,5 MSEK (496,0), en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. · Av nettoomsättningen avser 11,4 MSEK (8,0) återkommande intäkter en ökning med 42,4 procent jämfört med samma… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Press release / 2022-10-18

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022 den 27 oktober kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 torsdag 27 oktober cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers tf vd Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 27 oktober 2022… Read more

Europeiskt butikskooperativ tecknar ramavtal med Pricer

Press release / 2022-10-03

Pricer AB och ett ledande europeiskt butikskooperativ inom dagligvaruhandeln tecknar ramavtal för de kommande tre åren.


Pricers långvariga kund, ett ledande europeiskt butikskooperativ, visar förnyat förtroende för Pricers skalbara butikskommunikationslösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter. Ramavtalet med kedjan, som består av cirka 800 oberoende stormarknader, löper på tre år och avser installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter. Även om inte avtalet innehåller några minimiåtaganden avseende volym eller värde, är kundens avsikt att genomföra… Read more

Göran Sundholm avgår som styrelseledamot i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-09-12

Göran Sundholm har meddelat styrelsen i Pricer AB att han på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. Göran Sundholm har varit styrelseledamot i Pricer sedan 2021.


Enligt Pricers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Efter att Göran Sundholm lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därför uppfylla kraven i bolagsordningen. – Vi tackar Göran för hans engagemang och har full förståelse för beslutet. Vi önskar honom all välgång framöver, säger Knut Faremo, styrelseordförande… Read more

Delårsrapport januari–juni 2022 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-07-21

Hög tillväxt under årets andra kvartal med en ökning av orderingång om 42% och omsättning om 36% Andra kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 530,3 MSEK (389,0), en ökning med 36,3 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (22,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,3 procent (5,8). · Orderingången… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för andra kvartalet 2022

Press release / 2022-07-12

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2022 den 21 juli kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2022 torsdag 21 juli cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers tf vd Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 21 juli 2022… Read more

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 90 MSEK

Regulatory press release / 2022-06-28

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS har lagt en ny order om cirka 90 MSEK för installation av digitala prisetiketter i 128 tidigare Coop-butiker. Installationen är planerad att inledas under första kvartalet 2023 med en första leverans planerad i november 2022 och följande leveranser i mars 2023.


Pricers kund PLUS har tidigare aviserat ett samgående med Coop i Nederländerna. Det sammanslagna bolaget får namnet PLUS och blir den tredje största dagligvarukedjan i Nederländerna. Tillsammans med Coops cirka 300 butiker får bolaget totalt cirka 550 butiker. För två år sedan fattade PLUS det strategiska beslutet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i… Read more