Nyheter och pressmeddelanden

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2020 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-11-05, kl: 08.00 CET

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-september 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-10-25, kl: 11.00 CET

Tredje kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 232,5 MSEK (406,0), en minskning med 43 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (31,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,7 procent (7,6). · Orderingång var 222 MSEK (286), en minskning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken… Läs hela artikeln

Inbjudan till presentation av Pricers delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande / 2019-10-17, kl: 08.30 CET

Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin delårsrapport för perioden januari-september 2019 fredagen den 25 oktober 2019 cirka klockan 13:00. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredagen den 25 oktober 2019 Tid:… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-juni 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-18, kl: 11.00 CET

Andra kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 270,7 MSEK (222,0), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 34,1 MSEK (20,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,6 procent (9,0). · Orderingång var 230 MSEK (520), en minskning med 56 procent jämfört med samma period föregående år. Föregående års… Läs hela artikeln

Pricer får en beställning från italienska dagligvarukedjan Tosano för utrullning i samtliga butiker

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-10, kl: 01.30 CET

Tosano, en italiensk dagligvarukedja med 15 storformatsbutiker, har lagt en beställning för att utrusta samtliga sina butiker med Pricers system med digitala prisetiketter. Tosano kommer att integrera Pricers avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering och InstantFlash-funktionalitet, för en ny applikation som syftar till att optimera logistikflödet från det externa lagret till butikshyllan. Därutöver kommer Pricer… Läs hela artikeln

Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-07-10, kl: 08.00 CET

Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal. Omsättningen beräknas uppgå till ca 271 MSEK i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen av omsättningen i kombination med… Läs hela artikeln

Kommuniké från årsstämma 2019 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-04-25, kl: 03.05 CET

Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 3… Läs hela artikeln

Delårsrapport januari-mars 2019 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-04-25, kl: 10.00 CET

Första kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 261,9 MSEK (180,0), en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 17,6 MSEK (9,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (5,0) · Orderingång var 208 MSEK (189), en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år · Orderstocken… Läs hela artikeln

Pricer publicerar årsredovisning 2018

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-03-26, kl: 07.30 CET

Pricers årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk (http://corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/) i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar… Läs hela artikeln

Kallelse till årsstämma 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-03-26, kl: 07.30 CET

Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april… Läs hela artikeln

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-02-20, kl: 07.30 CET

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare… Läs hela artikeln

Bokslutskommuniké 2018 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2019-02-14, kl: 07.30 CET

Rekordhög tillväxt och resultat – Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre per aktie Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 386,5 MSEK (253,0), en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 29,0 MSEK (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (6,7) · Orderingång var 274 MSEK (231),… Läs hela artikeln

Pricer AB: StrongPoint tecknar avtal i Baltikum för leverans av Pricers system

Pressmeddelande / 2019-02-13, kl: 07.00 CET

Pricers återförsäljare StrongPoint har ingått ett avtal med en av de största dagligvarukedjorna i Baltikum avseende leverans, installation och service av Pricers system med digitala prisetiketter. Den första delen av avtalet avser en pilotbutik i var och en av de tre baltiska länderna, med en efterföljande möjlighet att leverera till samtliga butiker i kedjan. Avtalet… Läs hela artikeln

Inbjudan till presentation av Pricers rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018

Pressmeddelande / 2019-02-06, kl: 02.30 CET

Torsdagen den 14 februari 2019 klockan 08:30 publicerar Pricer sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers VD och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Bokslutskommunikén och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Datum: Torsdagen den 14… Läs hela artikeln

Pricer AB: Ledande kanadensisk dagligvarukedja ingår överenskommelse med JRTech Solutions för installation av Pricers digitala etiketter

Pressmeddelande / 2018-11-07, kl: 12.00 CET

Pricer och dess kanadensiska återförsäljare, JRTech Solutions, har ingått ett ramavtal med en ledande kanadensisk dagligvarukedja att installera Pricers system och lösningar med digitala prisetiketter i ett av deras butiksformat. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 50 miljoner kronor fördelat över projektperioden. Projektet är tänkt att börja under 2018 och förväntas bli klart innan utgången… Läs hela artikeln