Nyheter och pressmeddelanden

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 90 MSEK

Regulatory press release / 2022-06-28

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS har lagt en ny order om cirka 90 MSEK för installation av digitala prisetiketter i 128 tidigare Coop-butiker. Installationen är planerad att inledas under första kvartalet 2023 med en första leverans planerad i november 2022 och följande leveranser i mars 2023.


Pricers kund PLUS har tidigare aviserat ett samgående med Coop i Nederländerna. Det sammanslagna bolaget får namnet PLUS och blir den tredje största dagligvarukedjan i Nederländerna. Tillsammans med Coops cirka 300 butiker får bolaget totalt cirka 550 butiker. För två år sedan fattade PLUS det strategiska beslutet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i… Read more

Pricer presenterar finansiella mål

Regulatory press release / 2022-06-08

Pricers styrelse har fattat beslut om finansiella mål för bolaget. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer Pricers koncernledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi och finansiella mål.


Pricers finansiella mål är att senast 2025 omsätta 4 500 miljoner kronor, varav återkommande intäkter ska stå för 10 procent av omsättningen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851 Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092 [email protected] Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen… Read more

Pricer deltar i Shoptalk Europe och visar nästa generations kommunikationslösningar för butiker

Press release / 2022-06-03

Pricer medverkar på mässan Shoptalk Europe (6–8 juni, Excel London) och visar den senaste tekniken för effektiv butiksdrift och bättre köpupplevelse.


Alla delar av Pricers lösning baserad på digitala prisetiketter syftar till att utveckla butiken och göra övergången mellan onlinehandel och fysisk butik så smidig som möjligt, från att genom en digital lösning vid hyllkanten öka kundernas engagemang till att öka effektiviteten i butiken, möjliggöra dynamisk prissättning för att öka konverteringar, bibehålla marginaler och uppnå hållbarhetsmål.… Read more

Inbjudan till Pricers kapitalmarknadsdag 8 juni 2022

Press release / 2022-06-02

Pricer har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag onsdag 8 juni 2022 kl. 14.00–16.30 i Stockholm.


Under kapitalmarknadsdagen presenteras Pricers strategi och utveckling samt bolagets säljstrategi och produktutveckling. Presentationer hålls av: Magnus Larsson, tf vd Susanna Zethelius, CFO Duncan Potter, CMO Chris Chalkitis, CDO Kapitalmarknadsdagen äger rum på Epicenter, Disruption hall, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. För att delta på plats, vänligen registrera dig via länken https://financialhearings.com/event/44353 genom att klicka på knappen ”Attend”.… Read more

Pricer visar fyrfärgsetiketter och lösningar för bättre köpupplevelse och hållbarhet på EuroCIS

Press release / 2022-05-16

Pricer medverkar på EuroCIS, den främsta mässan för detaljhandelsteknik i Europa, med skalbara lösningar för kommunikation i butik tillsammans med flera samarbetspartners.


Pricer, ledande inom kommunikationslösningar i butik och digitala prisetiketter, deltar i mässan EuroCIS i Düsseldorf 31 maj–2 juni. Pricer kommer att visa en rad lösningar för effektiv butiksdrift och bättre köpupplevelse: Pricer SmartTag Color – Pricer presenterar SmartTag Color fyrfärgsetiketter. De baseras på epappersföretaget E Inks teknologi Spectra 3100 som har utvecklats för att möta handelns… Read more

Kommuniké från årsstämma 2022 i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-05-11

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 11 maj 2022. Med anledning av spridningen av covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning… Read more

Save the date: Pricer anordnar kapitalmarknadsdag 8 juni 2022

Press release / 2022-05-05

Pricer anordnar kapitalmarknadsdag onsdag 8 juni 2022 kl. 14.00–16.30 i Stockholm.


Under kapitalmarknadsdagen får investerare, analytiker och media en presentation av Pricers strategi och utveckling. Kapitalmarknadsdagen planeras som ett fysiskt evenemang men kommer också att streamas live för de som föredrar att delta digital. Mer information lämnas längre fram när vi närmar oss evenemanget. Varmt välkomna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Larsson, tf vd, 0704-316… Read more

Delårsrapport januari–mars 2022 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-04-26

Hög orderingång om 24,4% och omsättningstillväxt om 18,6% Första kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 465,9 MSEK (392,9), en ökning med 18,6 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (17,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -2,1 procent (4,4). · Orderingången var 551 MSEK (443), en ökning med 24,4 procent… Read more

Pricer deltar i mässan Touch Taiwan med E Ink

Press release / 2022-04-25

Pricer deltar i Touch Taiwan, mässan för displayer och lösningar, tillsammans med det ledande e-pappersföretaget E Ink.


Pricer kommer att visa sina fyrfärgsetiketter som baseras på E Ink Spectra 3100-teknologin, en lösning med fyra pigment som tillgodoser handlarnas behov av fler färger på etiketterna. – Vi förbättrar kontinuerligt vår forskning och utveckling utifrån den feedback som vi får från våra samarbetspartner för att kunna erbjuda kunderna den bästa möjliga e-papperstekniken. Att ha… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för första kvartalet 2022

Press release / 2022-04-13

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022 den 26 april kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för första kvartalet 2022 tisdag 26 april cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers tf vd Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 26 april 2022… Read more

Pricer publicerar årsredovisning 2021

Regulatory press release / 2022-04-11

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021.


Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum onsdagen den 11 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.… Read more

Kallelse till årsstämma i Pricer AB 2022

Regulatory press release / 2022-04-08

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2022.


Aktieägarna i Pricer AB (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022. Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet… Read more

Pricer uppdaterar om första kvartalet 2022

Regulatory press release / 2022-04-07

Pricers omsättning första kvartalet 2022 förväntas uppgå till omkring 465 (393) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) till omkring -10 (17,3) miljoner kronor.


I kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 meddelade Pricer att ökade priser på elektronikkomponenter, råmaterial och transporter var den främsta anledningen till ett lägre rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Det högre prisläget har bestått och i vissa fall ökat under första kvartalet 2022 vilket har påverkat Pricers resultat negativt. Därtill har negativa valutaeffekter… Read more

Tillförlitliga digitala prisetiketter avgörande för världens nordligaste installation

Other news / 2022-03-30

Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec (Ilagiisaq-FCNQ) har valt JRTech Solutions, Kanadas ledande leverantör av digitala prisetiketter, för installation av Pricers digitala prisetiketter i alla 17 medlemsbutiker i Nunavik i norra Quebec. Efter en pilotinstallation i butiken Great Whale River Co-op i Kuujjuarapik, Quebec, har Ilagiisaq-FCNQ gett JRTech Solutions i uppdrag att installera Pricers senaste Power+… Read more

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatory press release / 2022-03-10

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2022 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Göran Sundholm och Jenni Virnes, samt nyval av Irene Waldemarson. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo. Irene Waldemarson är 43 år och har en… Read more