Nyheter och pressmeddelanden

Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-11-19

Detaljhandelskedjan Carrefour har valt Pricer som föredragen global leverantör för nya installationer och uppgraderingar av butiker som sedan tidigare är installerade med Pricers system med digitala prisetiketter. Ramavtalet innehåller inga garanterade åtaganden avseende volymer eller belopp, men avsikten är att utrusta cirka 500 butiker med Pricers system före utgången av 2022.


Detaljhandelskedjan Carrefour planerar att utrusta och uppgradera samtliga butiksformat (hypermarkets, stormarknader, närbutiker och grossister) i Frankrike, Spanien, Italien, Belgien, Rumänien, Polen, Brasilien, Argentina och Taiwan med Pricers avancerade systemlösning för digitala prisetiketter. Pricers tillförlitliga och lättanvända system för digital butikskommunikation i realtid ger Carrefour en plattform att bygga vidare på för att öka effektiviteten i… Läs mer

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger uppföljningsorder om 50 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-11-03

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 butiker runt om i Nederländerna, har lagt en uppföljningsorder om cirka 50 MSEK relaterat till det pågående projektet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i samtliga butiker.


Ordervärdet för den första etappen redovisades i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Enligt tidigare kommunicerad plan har en uppföljningsorder om 50 MSEK nu mottagits, vilken kommer att ingå i Pricers orderingång för det fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är fortsatt att installationen av alla butiker ska vara avslutad under första kvartalet 2021. För ytterligare information,… Läs mer

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2021 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-28

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2021.


I enlighet med beslut vid årsstämman den 6 maj 2020 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte för dom att formera en valberedning. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. De aktieägare och… Läs mer

Delårsrapport januari- september 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-23

Rekordhög leveransaktivitet – kraftigt ökad omsättning och rörelseresultat


Tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 565,7 MSEK (232,5), en ökning med 143 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 75,1 MSEK (24,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,3 procent (10,7). · Orderingång var 440 MSEK (222), en ökning med 98 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken… Läs mer

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande / 2020-10-12

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 den 23 oktober kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 fredagen den 23 oktober cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredag 23 oktober 2020 Tid: 13.00 Länk… Läs mer

Pricers omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 väntas överstiga marknadens förväntningar

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-09

Pricer AB förbättrar både omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 som därmed förväntas överstiga marknadens förväntningar.


Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en rekordhög leveransaktivitet i det tredje kvartalet. Omsättningen beräknas uppgå till ca 565 MSEK i det tredje kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt om 143% jämfört med tredje kvartalet 2019. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020, som ännu ej är slutligt fastställt,… Läs mer

Pricer AB: CFO lämnar sitt uppdrag

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-10-05

Pricers CFO, Susanne Andersson, har meddelat att hon lämnar bolaget för en liknande roll i ett annat bolag. Arbetet med att utse en efterträdare har inletts.


– Styrelsen och jag vill tacka Susanne för hennes engagemang och insatser under sin tid på Pricer. Vi önskar henne lycka till i hennes nya utmaningar, säger Helena Holmgren, vd och koncernchef för Pricer. Susanne Andersson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under tiden arbetet med att utse en efterträdare pågår, dock längst under… Läs mer

Canadian Tire Dealer Association väljer Pricer som exklusiv leverantör av digitala prisetiketter och lägger en första order

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-30

Canadian Tire Dealer Association, CTDA, ett detaljhandelsnätverk med cirka 500 butiker runt om i Kanada, har tecknat ett ramavtal med Pricer som blir exklusiv leverantör av system med digitala prisetiketter. Den första ordern uppgår till cirka 100 MSEK. Den innefattar infrastruktur för kedjans alla butiker och avrop görs i takt med att installationerna genomförs under nästa år. Dessutom ingår kompletta installationer och delinstallationer med Pricers system i 38 butiker, vilka ska vara slutförda under första kvartalet 2021.


Valet av Pricer är resultatet av en två år lång utvärdering av konkurrerande system för kommunikation av pris och produktkampanjer samt för butiksdigitalisering. Utöver installation av infrastruktur innehåller inte ramavtalet några minimikvantiteter eller minimibelopp. Butikernas löpande investeringsbeslut rapporteras vid tidpunkten som en del av Pricers orderingång och nettoomsättning. De fristående butikerna i CTDA:s nätverk fattar… Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-21

Hög orderingång – ökad efterfrågan på flera marknader Covid-19: senarelagd omsättning samt negativ påverkan på bruttomarginal och resultat


Andra kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 287,6 MSEK (270,7), en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (34,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,2 procent (12,6). · Orderingång var 324 MSEK (230), en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år. · Orderstocken… Läs mer

Pricer AB: NorgesGruppen väljer StrongPoint och Pricer för ny utrullning av digitala prisetiketter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-02

Pricers norska återförsäljare StrongPoint har mottagit en beställning från NorgesGruppen att installera Pricers system för digital butikskommunikation i ytterligare 200 butiker. Ordervärdet för Pricer är cirka 65 MSEK. Leveranserna planeras vara slutförda innan utgången av 2020. – NorgesGruppen är en betydelsefull kund sedan många år och tillsammans med StrongPoint ser vi med stolthet och glädje… Läs mer

Pricer ökar antalet utestående aktier

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-01

Pricer har under juni månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2017, minskat det egna innehavet med totalt 227 994 B-aktier. Vid utgången av juni innehade bolaget därmed 477 137 B-aktier. Totalt 110 494 644 aktier var utestående.   Aktieslag 30 juni 2020   Aktieslag Antal aktier Röster per aktie Antal röster   Serie A… Läs mer

Pricer får beställning från befintlig kund i Frankrike

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-06-01

Dagligvarukedjan Carrefour har lagt en beställning av Pricers system med digitala prisetiketter till totalt 43 av sina butiker i Frankrike. Värdet på ordern är drygt 50 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2020. Leveranserna beräknas vara slutförda innan utgången av 2020.


För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com   Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 11:00 CET.   Om… Läs mer

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 100 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-05-26

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 butiker runt om i Nederländerna, har lagt en order om cirka 100 MSEK som ett första led i installationen av Pricers system med digitala prisetiketter i samtliga butiker. Det totala projektvärdet för samtliga 265 butiker beräknas uppgå till cirka 165 MSEK.


Ordervärdet för den första etappen redovisas i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Leveranser inom ramen för ordern är planerade att initialt starta under andra kvartalet och accelerera under tredje kvartalet 2020. Order för resterande delar av projektet beräknas komma under andra halvåret 2020, och ambitionen är att installationen av alla butiker ska vara avslutade… Läs mer

Pricer: Tecknar exklusivt ramavtal med nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail

Pressmeddelande / 2020-05-07

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 matbutiker runt om i Nederländerna, har tecknat ett ramavtal för implementering av Pricers system med digitala prisetiketter. Avtalet innehåller inga minimiåtaganden avseende volym eller värde. Order som läggs inom ramavtalet tas upp i Pricers orderingång för det kvartal där de tas emot. – Vi ser… Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-05-06

Årsstämman i Pricer AB (publ) ägde rum den 6 maj 2020 på Klara strand i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,80 SEK per aktie, uppdelat på… Läs mer