Nyheter och pressmeddelanden

Investering i Pricers lösning lönar sig på 18 månader enligt ny studie

Press release / 2022-11-28

Pricers marknadsledande automatiserings- och kommunikationslösningar för butiker har visat sig ge en betydande avkastning på investeringen. Arbetet blir effektivare och den digitala tekniken hjälper butikerna att slå vakt om marginalerna. Detta enligt ”The Total Economic Impact™ of Pricer”– en studie som genomförts av Forrester Consulting i november 2022 på uppdrag av Pricer.


I studien har Forrester undersökt kostnadsbesparingar och affärsfördelar med Pricers lösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter, och resultatet visar på en femårig avkastning på investeringen på 277 procent. Efter att ha genomfört djupintervjuer med representanter för tre dagligvarukedjor med Pricers lösning i sina butiker, har Forrester viktat resultaten och tagit fram siffror för en genomsnittlig dagligvarukedja med… Read more

Pricer och StrongPoint fördjupar och breddar sitt strategiska partnerskap

Press release / 2022-11-15

Pricer fördjupar och breddar sitt strategiska partnerskap med StrongPoint ASA, en ledande leverantör av teknik för dagligvaruhandeln. StrongPoint har varit återförsäljare och installerat Pricers lösningar för elektroniska hyllkantsetiketter i mer än 20 år.


Det nya avtalet utökar den geografiska räckvidden till Storbritannien och Irland, utvidgar det nuvarande avtalet i Spanien och bekräftar StrongPoints distributionsrättigheter i Norge, Sverige och Baltikum. – Vi är stolta över att bredda och fördjupa vårt samarbete med Pricer och ser fram emot att förse ännu fler dagligvarubutiker med deras teknik i världsklass. Inflationstryck och… Read more

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2023 i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-11-09

I enlighet med beslut vid årsstämman den 11 maj 2022 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.


De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är: – Göran Sundholm, eget innehav. – Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson och David Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB/Simon Andersson och Per-Olof Andersson, Stefan Olsson Management AB/Stefan Olsson samt Ulf Palm. – Marc St John Webb, nominerad av Quaero Capital S.A. Vid… Read more

Delårsrapport januari–september 2022 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-10-27

Hög tillväxt under årets tredje kvartal med en ökning av orderingång om 77,9% och omsättning om 16,0% Tredje kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 575,5 MSEK (496,0), en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. · Av nettoomsättningen avser 11,4 MSEK (8,0) återkommande intäkter en ökning med 42,4 procent jämfört med samma… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Press release / 2022-10-18

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022 den 27 oktober kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 torsdag 27 oktober cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers tf vd Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 27 oktober 2022… Read more

Europeiskt butikskooperativ tecknar ramavtal med Pricer

Press release / 2022-10-03

Pricer AB och ett ledande europeiskt butikskooperativ inom dagligvaruhandeln tecknar ramavtal för de kommande tre åren.


Pricers långvariga kund, ett ledande europeiskt butikskooperativ, visar förnyat förtroende för Pricers skalbara butikskommunikationslösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter. Ramavtalet med kedjan, som består av cirka 800 oberoende stormarknader, löper på tre år och avser installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter. Även om inte avtalet innehåller några minimiåtaganden avseende volym eller värde, är kundens avsikt att genomföra… Read more

Göran Sundholm avgår som styrelseledamot i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-09-12

Göran Sundholm har meddelat styrelsen i Pricer AB att han på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. Göran Sundholm har varit styrelseledamot i Pricer sedan 2021.


Enligt Pricers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Efter att Göran Sundholm lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därför uppfylla kraven i bolagsordningen. – Vi tackar Göran för hans engagemang och har full förståelse för beslutet. Vi önskar honom all välgång framöver, säger Knut Faremo, styrelseordförande… Read more

Delårsrapport januari–juni 2022 – Pricer AB (publ)

Regulatory press release / 2022-07-21

Hög tillväxt under årets andra kvartal med en ökning av orderingång om 42% och omsättning om 36% Andra kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 530,3 MSEK (389,0), en ökning med 36,3 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (22,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,3 procent (5,8). · Orderingången… Read more

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för andra kvartalet 2022

Press release / 2022-07-12

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2022 den 21 juli kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2022 torsdag 21 juli cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers tf vd Magnus Larsson och CFO Susanna Zethelius presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: 21 juli 2022… Read more

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 90 MSEK

Regulatory press release / 2022-06-28

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS har lagt en ny order om cirka 90 MSEK för installation av digitala prisetiketter i 128 tidigare Coop-butiker. Installationen är planerad att inledas under första kvartalet 2023 med en första leverans planerad i november 2022 och följande leveranser i mars 2023.


Pricers kund PLUS har tidigare aviserat ett samgående med Coop i Nederländerna. Det sammanslagna bolaget får namnet PLUS och blir den tredje största dagligvarukedjan i Nederländerna. Tillsammans med Coops cirka 300 butiker får bolaget totalt cirka 550 butiker. För två år sedan fattade PLUS det strategiska beslutet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i… Read more

Pricer presenterar finansiella mål

Regulatory press release / 2022-06-08

Pricers styrelse har fattat beslut om finansiella mål för bolaget. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer Pricers koncernledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi och finansiella mål.


Pricers finansiella mål är att senast 2025 omsätta 4 500 miljoner kronor, varav återkommande intäkter ska stå för 10 procent av omsättningen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851 Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092 [email protected] Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen… Read more

Pricer deltar i Shoptalk Europe och visar nästa generations kommunikationslösningar för butiker

Press release / 2022-06-03

Pricer medverkar på mässan Shoptalk Europe (6–8 juni, Excel London) och visar den senaste tekniken för effektiv butiksdrift och bättre köpupplevelse.


Alla delar av Pricers lösning baserad på digitala prisetiketter syftar till att utveckla butiken och göra övergången mellan onlinehandel och fysisk butik så smidig som möjligt, från att genom en digital lösning vid hyllkanten öka kundernas engagemang till att öka effektiviteten i butiken, möjliggöra dynamisk prissättning för att öka konverteringar, bibehålla marginaler och uppnå hållbarhetsmål.… Read more

Inbjudan till Pricers kapitalmarknadsdag 8 juni 2022

Press release / 2022-06-02

Pricer har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag onsdag 8 juni 2022 kl. 14.00–16.30 i Stockholm.


Under kapitalmarknadsdagen presenteras Pricers strategi och utveckling samt bolagets säljstrategi och produktutveckling. Presentationer hålls av: Magnus Larsson, tf vd Susanna Zethelius, CFO Duncan Potter, CMO Chris Chalkitis, CDO Kapitalmarknadsdagen äger rum på Epicenter, Disruption hall, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. För att delta på plats, vänligen registrera dig via länken https://financialhearings.com/event/44353 genom att klicka på knappen ”Attend”.… Read more

Pricer visar fyrfärgsetiketter och lösningar för bättre köpupplevelse och hållbarhet på EuroCIS

Press release / 2022-05-16

Pricer medverkar på EuroCIS, den främsta mässan för detaljhandelsteknik i Europa, med skalbara lösningar för kommunikation i butik tillsammans med flera samarbetspartners.


Pricer, ledande inom kommunikationslösningar i butik och digitala prisetiketter, deltar i mässan EuroCIS i Düsseldorf 31 maj–2 juni. Pricer kommer att visa en rad lösningar för effektiv butiksdrift och bättre köpupplevelse: Pricer SmartTag Color – Pricer presenterar SmartTag Color fyrfärgsetiketter. De baseras på epappersföretaget E Inks teknologi Spectra 3100 som har utvecklats för att möta handelns… Read more

Kommuniké från årsstämma 2022 i Pricer AB

Regulatory press release / 2022-05-11

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 11 maj 2022. Med anledning av spridningen av covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning… Read more