Nyheter och pressmeddelanden

Pricer AB: NorgesGruppen väljer StrongPoint och Pricer för ny utrullning av digitala prisetiketter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-02

Pricers norska återförsäljare StrongPoint har mottagit en beställning från NorgesGruppen att installera Pricers system för digital butikskommunikation i ytterligare 200 butiker. Ordervärdet för Pricer är cirka 65 MSEK. Leveranserna planeras vara slutförda innan utgången av 2020. – NorgesGruppen är en betydelsefull kund sedan många år och tillsammans med StrongPoint ser vi med stolthet och glädje… Läs mer

Pricer ökar antalet utestående aktier

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-07-01

Pricer har under juni månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2017, minskat det egna innehavet med totalt 227 994 B-aktier. Vid utgången av juni innehade bolaget därmed 477 137 B-aktier. Totalt 110 494 644 aktier var utestående.   Aktieslag 30 juni 2020   Aktieslag Antal aktier Röster per aktie Antal röster   Serie A… Läs mer

Pricer får beställning från befintlig kund i Frankrike

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-06-01

För mer information, vänligen kontakta: Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 11:00 CET. Om Pricer Pricer… Läs mer

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 100 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-05-26

Ordervärdet för den första etappen redovisas i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Leveranser inom ramen för ordern är planerade att initialt starta under andra kvartalet och accelerera under tredje kvartalet 2020. Order för resterande delar av projektet beräknas komma under andra halvåret 2020, och ambitionen är att installationen av alla butiker ska vara avslutade… Läs mer

Pricer: Tecknar exklusivt ramavtal med nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail

Pressmeddelande / 2020-05-07

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 matbutiker runt om i Nederländerna, har tecknat ett ramavtal för implementering av Pricers system med digitala prisetiketter. Avtalet innehåller inga minimiåtaganden avseende volym eller värde. Order som läggs inom ramavtalet tas upp i Pricers orderingång för det kvartal där de tas emot. – Vi ser… Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-05-06

Årsstämman i Pricer AB (publ) ägde rum den 6 maj 2020 på Klara strand i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,80 SEK per aktie, uppdelat på… Läs mer

Delårsrapport januari- mars 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-04-24

Hög orderingång och bruttomarginal Corona-viruset: en mindre negativ effekt på omsättningen till följd av senarelagda leveranser framför allt i södra Europa Första kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 225,9 MSEK (261,9), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (17,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,3… Läs mer

Pricer: Justerad leveransplan och minskat ordervärde för Best Buys ESL-projekt

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-04-23

– Under rådande omständigheter gäller det att finna pragmatiska lösningar på de situationer som uppstår. Pricer och Best Buy har ett långsiktigt samarbete för digital butikskommunikation som sträcker sig långt bortom covid-19. Vårt fokus kommer också fortsättningsvis vara att göra det möjligt för Best Buy att genomföra sin digitala strategi så effektivt som möjligt, säger… Läs mer

Covid-19 update

Övriga nyheter / 2020-03-27

With covid-19 we are all facing unprecedented and challenging events. As a global supplier of digital in-store communication systems we are committed to continuing supplying and supporting our customers and partners in all markets to the best of our ability. While we have taken all the necessary precautions to ensure that our employees stay safe, we are fully operational. Läs mer

Uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion inför årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-26

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inkommit med ett uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion. Det nya förslaget innebär att styrelseordförande samt en oberoende representant för de mindre aktieägarna ej ska vara en del av valberedningen inför årsstämman 2021. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade. En uppdaterad kallelse och uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion kommer att finnas… Läs mer

Pricer publicerar årsredovisning 2019

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum onsdagen den 6 maj 2020 kl 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.… Läs mer

Kallelse till årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Med hänsyn till effekter från spridningen av Coranavirus (COVID-19) har Pricer beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder på Årsstämman: Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Externa gäster… Läs mer

Pricers styrelse kvarstår vid utdelningsförslag men med uppdelad utbetalning

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-25

Mot bakgrund av den rådande makroekonomiska osäkerheten anser styrelsen, av försiktighetsskäl, att det är motiverat att i detta läge dela upp utbetalningen på två tillfällen om 0,40 SEK per tillfälle. Som avstämningsdatum föreslås 8 maj och 6 november 2020. Pricer har som tidigare kommunicerats en stark finansiell ställning med en hög nettokassa och en hög… Läs mer

Pricer: Uppdatering avseende eventuella effekter av Coronaviruset (COVID-19)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-19

Pricer tillhandahåller system för digital butikskommunikation med lösningar som avsevärt förbättrar effektiviteten i ett antal kritiska och tidskrävande butiksprocesser, såsom exempelvis prisuppdateringar, varupåfyllnad på hyllan, plock i butik och inventeringar. Den adresserbara marknaden utgörs av detaljhandelskedjor inom ett flertal olika vertikaler såsom dagligvaror, byggvaruhandel, konsumentelektronik och apotek. Januari och februari 2020 har för Pricers del… Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-03-10

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes. Bernt Ingman… Läs mer