Pricer AB har slutfört återköp av egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram

Pricer AB har under perioden 10 december till 16 december 2020 återköpt sammanlagt 400 000 B-aktier. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 400 000 B-aktier som Pricer AB offentliggjorde den 9 december 2020. Återköpsprogrammet, som löpte mellan den 9 december 2020 och till nästa års bolagsstämma, genomfördes i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) Nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen)

Under perioden 10 december 2020 till 16 december 2020 har aktier i Pricer AB återköpts enligt nedan tabell:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020-12-1031 92539,36121 256 606
2020-12-1139 16438,93701 524 929
2020-12-1490 00040,57873 652 080
2020-12-15120 81340,52704 896 183
2020-12-16118 09839,81994 702 652
Totalt400 00016 032 451

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Erik Penser Bank för Pricer ABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Pricer ABs innehav av egna aktier per den 18 december 2020 till 877 136 B-aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen återfinns på Pricers hemsida. Under perioden 10 december 16 december har sammanlagt 400 000 aktier i Pricer AB återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt fick återköp ske av högst 400 000 aktier.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Totalt antal aktier i bolaget är 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, varav Pricer äger vid tidpunkten för detta pressmeddelande 877 136 egna B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068
Cecilia Vinell, Communications manager, +46 (0)768 632 401
[email protected]

 

Om Pricer
Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com.


Bifogade filer
Pressmeddelande (PDF)