Skip to content
Kundcase

Smarta butikshyllor underlättar för Wist

Smarta butikshyllor underlättar för Wist

Share:

Wist Last & Buss är Nordens största privata återförsäljare av lastbilar och bussar från Volvo. Företaget har 18 anläggningar i Sverige och över 350 medarbetare. Förutom försäljningen av lastbilar och bussar erbjuder företaget även butiker där kunder kan köpa tillbehör och smarta saker som gör livet enklare ute på vägarna. På hyllorna finns flera hundra produkter med allt från reservdelar till muggar och outdoor. 

”Vi har lång erfarenhet av livet ute på vägarna och vet vad som behövs för att underlätta och därför är vi måna om att erbjuda våra kunder utvalda produkter inom olika kategorier,” säger Bengt Lundberg på Wist Last & Buss. ”Butiken är också ett fint sätt för oss att hålla kontakt med våra kunder och höra vad som är viktigt för dem.”

Resurskrävande

Butiken i Skellefteå är på 100 kvm och har över 400 artiklar på butikshyllorna. Det har inneburit att personalen under lång tid fått lägga resurser på att prismärka och uppdatera produkterna på hyllorna. 

”Vi har haft excel-dokument för att hantera prismärkningen och sen fått ägna mycket tid åt att klippa och klistra. När sedan priserna ändrats har det blivit ytterligare jobb, inte sällan med kort framförhållning,” säger Bengt Lundberg. 

Underlättar inventeringar och kampanjer

Det är bakgrunden till att Wist Last & Buss bestämde sig för att digitalisera butikshyllan. Med elektroniska hyllkantsetiketter kan företaget säkerställa att rätt vara står på rätt plats och har rätt pris. Det underlättar också när butikerna genomför inventeringar eller vill lyfta fram vissa produkter i kampanjer. 

”Vår framgång bygger på hur vi bemöter våra kunder och genom att införa en lösning med elektroniska hyllkantsetiketter kan vi effektivisera verksamheten och få mer tid till kundkontakten,” säger Christer Forsgren på Wist Last & Buss. ”Lösningen med digitala prisetiketter både underlättar våra medarbetares vardag och ger ett proffsigt intryck gentemot våra kunder.”

Wist-Last-Buss-Pricer-ESL-2

Handlar om förtroende

Prisförändringar kan ofta ske med kort framförhållning och att undvika felaktiga priser på hyllan är viktigt för att utveckla kundernas förtroende för Wist Last & Buss. Dessutom är det värdefullt att de kampanjer som körs från både företaget och tillverkare kan synas på rätt sätt, med exempelvis blinkande ljus för kampanjvaror. 

”Vi vill inte ha en situation där en kund upplever ett pris på kartongen, ett på hyllan och ett tredje i kassan,” säger Christer Forsgren. ”Jag har haft bensinstationer i trettio år och vet hur viktigt det är för förtroendet att priset stämmer i alla led. Med den här lösningen blir det rätt pris och vi kan också hjälpa våra kunder att exempelvis uppmärksamma våra kampanjer”.

Fler på väg

Gensvaret på installationen i Skellefteåbutiken har varit mycket positivt. Företaget överväger nu att rulla ut samma lösning till de resterande butikerna runt om i landet. 

”Både kunder och medarbetare är väldigt positiva till den nya lösningen och genom att rulla ut det i fler av våra butiker i landet skapar vi en fin enhetlighet som underlättar internt och stärker vårt varumärke externt med samma kundupplevelse,” säger Christer Forsgren.

Väcker intresse

Lösningen har också skapat reaktioner utanför företaget. Som Nordens största privata återförsäljare av lastbilar och bussar från Volvo, har Wist Last & Buss en nära relation med Volvo. Tillverkaren har visat stort intresse för lösningen och ser potentiella samordningsvinster med Volvo Global Dealer System, GDS. 

”De uppskattar att vi vågar tänka nytt och följer våra installationer med intresse. De förstår att detta är något som kan bli intressant för fler framöver kopplat till GDS och värdesätter att vi ligger i framkant,” säger Christer Forsgren. 

Ringar på vattnet

Förutom installation i fler svenska butiker undersöker Wist Last & Buss även möjligheten att installera lösningen i företagets norska butiker. Från företagets sida skulle man heller inte bli förvånad om lösningen får fäste hos fler i branschen. 

”Vi märker att det finns en nyfikenhet och tror garanterat att det kommer att spridas,” säger Christer Forsgren. ”Våra framgångar bygger mycket på att vi satt kunderna i centrum och vågat tänka nytt och detta är ett viktigt steg för oss utifrån det perspektivet.”

Utmaning

Tidsödande manuell hantering av priser på butikshyllan med risk för felmärkningar.

Lösning

Elektroniska hyllkantsetiketter från Pricer i butiken i Skellefteå. På väg att rullas ut i fler butiker.

Resultat

Medarbetare sparar tid och kunder får korrekta priser. Effektiviserar samarbetet med tillverkare som Volvo och skapar en enhetlighet i alla led.

 

Kund: : Wist Last & Buss
Land: Sweden
Bransch: Transport