Skip to content
Pricer Blogg

Svenska postterminaler förbättrar postservicen med Pricer DOTMATRIX

Share:

2009-04-07

Pricer och partnern SIPS har nyligen utformat och utrustat den första postterminalen med en DotMatrix baserad sortingsfack lösning. DotMatrix trådlösa pixel-baserade displayer installerades i sorteringsfacken för att väsentligt öka sorteringskapaciteten. Postnummer, stadsnamn, typ av sortering och tid när sorteringen ska vara klar uppdateras nu flera gånger per dag med hjälp av Pricers ESL plattform integrerad med sorteringssystemet.

Efter en framgångsrik försöksinstallation med 700 DotMatrix displayer i Karlstadsterminalen i Sverige har nu Stockholm och Göteborgs terminaler lagt  beställningar omfattande drygt 7000 DotMatrix displayer. Pricer räknar med fler beställningar från postterminaler i Norden och att lösningen exporteras världen över. SIPS kommer att visa den nya sorteringslösningen på Postmässan i Hannover i september 2009.