Skip to content
Pricer Blogg

Bolagsledningen förstärks

Share:

2004-09-20

Som ett led i att förstärka bolaget har Harald Bauer rekryterats till en tjänst som Chief Financial Officer, CFO, med ansvar för ekonomi och finansiering. Harald har erfarenhet från motsvarande position i internationella och börsnoterade bolag samt som vd i ett tjänsteproducerande företag. Harald har tidigare varit verksam som CFO i Pricer och har därigenom en god kännedom om bolagets verksamhet och marknad. Således blir han en resursförstärkning och tillför ytterligare kompetens till bolagsledningen.


Pricer, grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.