Skip to content
Pricer Blogg

Positivt samarbete mellan Pricer och HL Display

Share:

2003-11-27

Med anledning av artikeln i Veckans Affärer nr 47 (VA) vill Pricer och HL Display på detta sätt fastslå att artikeln inte är baserad på någon intervju med något av de berörda företagen. Artikeln innehåller heller inte något citat. Det som sägs i artikeln rörande samarbetet mellan Pricer och HL Display är således felaktigt. HL Display och Pricer samarbetar f n i ett antal projekt runt om i världen och har för avsikt att fortsätta det positiva samarbetet.

Pricer är en av världens ledande leverantörer av elektroniska prisetiketter. Pricer och HL Display har sedan många år ett nära och väl fungerande samarbete. Uppgifterna om motsatsen i VA är sålunda felaktiga.

För ytterligare information kontakta:
Anders Remius, VD, HL Display AB: 08-683 73 00
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00


Pricer, grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.