Skip to content
Pricer Blogg

En av världens ledande detaljhandelskedjor väljer Pricers grafiska etiketter för sina butiker

Share:

Initialt ordervärde på 20 MSEK

Pricer har fått en viktig order från en av världens 25 största detaljhandelskedjor. Kunden har valt att vara anonym. Beställningen gäller Pricers mest avancerade system för elektronisk hyllkantsinformation med grafiska så kallade DotMatrix-etiketter. Införandet av lösningen omfattar initialt 15 integrerade butiker och även några franchisebutiker i Europa. Ordervärdet uppgår till 20 MSEK.

Elektronisk prismärkning genomgår en betydande utveckling när det gäller mängden information som visas på etiketterna. Grafiska etiketter gör det möjligt att visa betydligt mycket mer information än bara priset för varan, vilket underlättar för såväl handlare som kunder.

– Ordern är en väsentlig milstolpe för Pricer. Det är första gången som en internationell kedja av denna storlek väljer att införa våra grafiska etiketter genomgående i hela butiken. Vi har förhoppningar att kedjan kommer att välja vår lösning i flera eller alla av sina butiksformat, säger Fredrik Berglund, VD Pricer.

För ytterligare information kontakta:Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel.  08 – 505 582 00