Skip to content
Pricer Blogg

Brev från VD

Share:

2010-09-22

Bäste Pricer-intressenter,

Mitt namn är Fredrik Berglund och jag tillträdde som vd för Pricer för tre veckor sedan. Jag har tidigare arbetat i ledande roller inom IT och telekom, bland annat på Tele2 och IT-distributören Scribona.

Det har varit några intensiva och innehållsrika veckor och jag har redan upplevt mycket av Pricer och vår marknad. Första veckan installerades jag på kontoret i Stockholm och besökte kontoret i Paris där jag träffade ledning och personal. Redan  veckan därpå var jag tillbaka i Paris för kundmöten och för att delta i Pricers första återförsäljarkonferens. Introduktionen hade inte kunnat vara bättre! På konferensen deltog återförsäljare från världens alla hörn för att dela erfarenheter kring ESL, marknadens utveckling och synpunkter på systemet. Det var idel lovord men också några bra synpunkter på fortsatt produkt- och marknadsutveckling.

Jag är imponerad av det engagemang, kunnande och intresse som jag möter hos Pricers medarbetare. Vi är en liten organisation som brinner för att fortsätta utveckla den här marknaden och bolaget. En annan sak som slår mig är hur spridd över världen verksamheten är. I samma andetag diskuterar vi projekt i Chile, Japan och Sydafrika. Jag vill samtidigt passa på att tacka min företrädare Charles Jackson som bland annat stärkt vår internationella närvaro.Jag är stolt över att ha tagit över rodret.

Som ny i organisationen kan jag vittna om ett engagemang, en uthållighet och ett förtroende utöver det vanliga från medarbetare, partners och kunder. Alla är lika övertygade om Pricersystemets fördelar och hur marknaden alltmer kommer att efterfråga vår utrustning för att kunna utveckla sina prisstrategier. Jag tror också att vi kan bli ännu bättre på att övertyga kunderna om hur lönsam en Pricerinstallation faktiskt är för dem.

Pricers position på marknaden är unik. Vi är klart marknadsledare med den största installerade basen både i antal etiketter och i antal butiker. Vidare är vi den leverantör som har den bredaste spridningen av våra system geografiskt, plus att vi har installerat i flest typer av butiker både när det gäller storlek och inriktning - från storköp till kvartersbutiker, från matvaror till mobiltelefoner. Detta tillsammans med vår strukturanpassning av organisationen har lagt grunden till ett lönsamt och starkt Pricer som skall fortsätta leda utvecklingen. Pricers produktutveckling är fokuserad på att fortsätta sänka kostnaden för systemet med bevarad eller förbättrad prestanda, men också på att utveckla läsbarhet och användarvänlighet. Allt vi gör sker utifrån våra kunders krav och behov.

Dessa rader, tillsammans med de senaste pressreleaserna, får ersätta det tidigare aviserade Pricer News i september. Jag återkommer med mer information om bolagets och marknadens utveckling.

Jag ser framtiden an med stor tillförsikt!

Bästa hälsningar
Fredrik Berglund

Fredrik-Berglund_4