Skip to content
Pricer Blogg

Franska detaljhandelskedjan Coop Atlantique väljer Pricers lösning – Uppskattat ordervärde 20 MSEK

Share:

Nasdaq OMX-noterade Pricer har tecknat ett avtal med franska detaljhandelskedjan Coop Atlantique. Avtalet omfattar 31 butiker som ska ha installerat Pricers elektroniska hyllkantsetiketter vid utgången av 2015. Coop Atlantique har redan sju butiker utrustade med Pricers system. Värdet av projektet uppskattas till 20 MSEK.

– Detta visar på vår styrka på den franska marknaden. Vi gjorde vår första installation med denna kund för redan fem år sedan och det nya avtalet visar på kundens belåtenhet. De uppskattar särskilt tillförlitligheten i systemet, hastigheten och användarvänligheten, säger Harald Bauer, Pricers vd.

Coop Atlantique driver 300 butiker av olika format, främst närbutiker, i västra Frankrike.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 31:a januari 2014 kl. 11:50.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.