Skip to content
Pricer Blogg

Fredrik Berglund, VD, tilldelas personaloptioner

Share:

2010-12-03

Styrelsen i Pricer AB (publ) har idag beslutat att tilldela Fredrik Berglund, ny vd i Pricer sedan augusti 2010, 1 miljon personaloptioner ur det existerande programmet TO 10 som godkändes vid årsstämman  2008. Dessa optioner förfaller 30 juni 2012 och har en lösenkurs på 0,74 kronor. Styrelsen beslutade att dessa optioner skall intjänas baserat på fortsatt anställning månadsvis från september 2010 till juni 2012, det vill säga under 22 månader. Denna intjäningsperiod är kortare än vad som framgick av materialet till årsstämman, då på tre år, eftersom det är mindre än tre år kvar till förfall på dessa optioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Larsson, ordförande eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 3 december 2010 kl. 11:00.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX.