Skip to content

Delårsrapport januari - september 2013

Share:

Ökande omsättning under tredje kvartalet - Framgångar med grafiska etiketter belastar marginal och resultat · Franska Intermarché väljer Pricers lösning...

Ökande omsättning under tredje kvartalet
- Framgångar med grafiska etiketter belastar marginal och resultat

  • Franska Intermarché väljer Pricers lösning – Uppskattat värde 50 MSEK
  • Japanska Inageya uppgraderar – Uppskattat värde överstiger 35 MSEK
  • Strategisk affär med elektronikkedja – Värde 60 MSEK
  • Carrefour har återupptagit installationer
  • Bruttomarginalen belastas av produkt- och kundmix

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Kanadensiska byggvarukedjan Patrick Morin väljer Pricer – Uppskattat värde 10 MSEK

Tredje kvartalet
Orderingång: 113 (112) MSEK
Nettoomsättning: 151,6 (121,8) MSEK
Bruttomarginal: 22,1 (30,9) procent
Rörelseresultat: 6,9 (16,9) MSEK
Rörelsemarginal: 4,6 (13,9) procent
Periodens resultat: 5,3 (13,6) MSEK
Kassaflöde: -17,4 (-29,3) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,05 (0,12) SEK

Januari - september
Orderingång: 409 (436) MSEK
Nettoomsättning: 372,7 (405,0) MSEK
Bruttomarginal: 26,1 (32,4) procent
Rörelseresultat: 12,2 (58,2) MSEK
Rörelsemarginal: 3,3 (14,4) procent
Periodens resultat: 9,1 (51,6) MSEK
Kassaflöde: 4,0 (13,9) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,08 (0,47) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund
Tredje kvartalet innehåller en hel del ljuspunkter. Detta trots att beslut och installationsprocesser fortsatt drar ut på tiden som en konsekvens av den svaga konjunkturen i Europa. Tredje kvartalet redovisar vi en stigande omsättning samtidigt som orderingången är stabil. Däremot har vinsten under kvartalet påverkats av den ökade försäljningen av grafiska displayer. Dessa displayer har ett högre försäljningspris och samtidigt högre tillverkningskostnad vilket lett till en lägre marginalprocent. Situationen kommer att förbättras över tid då vi räknar med att tillverkningskostnaden successivt blir lägre. Grafiska displayer bygger på en mer avancerad teknik med elektroniskt papper som ännu är väsentligt dyrare än konventionell LCD-teknik.

Pricers grafiska displayer, som funnits i marknaden sedan 2007, når i år ett genombrott. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har andelen ökat från 10 till 40 procent. Grafiska displayer gör det möjligt för handeln att förmedla en större mängd information utöver priset, till exempel produktinformation och kampanjerbjudanden. Samtidigt öppnar de upp för en ökad marknadspotential i såväl befintliga som nya marknadssegment.

Vi har fortsatt tagit flera viktiga affärer – inte minst inom sällanköpshandeln, vilket vi arbetat för under en längre tid. Här är det värt att framhålla de pågående installationerna hos en elektronikkedja och den senaste framgången hos byggvarukedjan Patrick Morin i Kanada. Samtidigt fortsätter dagligvaruhandeln att investera i våra system. Carrefour - en viktig kund sedan flera år - har i år återupptagit sina installationer. Den allt bredare kundbasen gör att beroendet av enskilda kunder minskar och omsättningen kommer från allt fler kunder världen över.

Under året har antalet pilotinstallationer fortsatt legat på en hög nivå, vilket ger en optimism inför framtiden, trots osäkerheten kring konjunkturen.

Sammantaget är vår bedömning att omsättningen under 2013 ligger i nivå med fjolårets och att rörelseresultatet blir lägre än under 2012.

Bifogade filer