Skip to content

Delårsrapport januari - september 2012

Share:

Inbromsning i orderingång och omsättning Stabil resultatutveckling

  • Pricer vann marknadens hittills största projekt – Ordervärde bedöms komma att överstiga 300 MSEK under tre till fem år
  • En av världens ledande detaljhandelskedjor har valt Pricers grafiska etiketter för sina butiker – Initialt ordervärde 20 MSEK
  • Makro (Walmart) Sydafrika installerar Pricer
  • Ny prognos för 2012: Omsättningen förväntas vara lägre än och rörelseresultatet vara i nivå med 2011. Tidigare prognos var att dessa skulle vara högre 2012 än 2011

Tredje kvartalet
Orderingång: 112 (144) MSEK
Nettoomsättning: 121,8 (166,1) MSEK
Bruttomarginal: 30,9 (32,1) procent
Rörelseresultat: 16,9 (26,1) MSEK
Rörelsemarginal: 13,9 (15,7) procent
Periodens resultat: 13,6 (26,6) MSEK
Kassaflöde: -29,3 (-45,3) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,12 (0,25) SEK

Januari – september
Orderingång: 436 (500) MSEK
Nettoomsättning: 405,0 (421,1) MSEK
Bruttomarginal: 32,4 (32,5) procent
Rörelseresultat: 58,2 (50,2) MSEK
Rörelsemarginal: 14,4 (11,9) procent
Periodens resultat: 51,6 (47,8) MSEK
Kassaflöde: 13,9 (-23,8) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,47 (0,45) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund
Vi har under året haft en stabil resultatutveckling, trots den svaga tillväxten i Europa. Rörelseresultatet för årets första nio månader har förbättrats, men samtidigt har den svaga konjunkturen hämmat omsättningen.

Under tredje kvartalet har vi fortsatt att vinna betydelsefulla affärer. Vi har säkrat marknadens hittills största upphandling med ett beräknat sammanlagt ordervärde på över 300 miljoner kronor. En av världens ledande detaljhandelskedjor valde Pricers grafiska etiketter för sina butiker till ett initialt ordervärde på 20 miljoner kronor. Dessutom har vi fått förtroendet hos en del av världens största detaljhandelskoncern – Walmarts sydafrikanska kedja Makro väljer vår lösning i sina 16 vin- och spritbutiker. Detta kompletterar det viktiga genombrottet i Norden under andra kvartalet – värt 90 miljoner kronor – där en livsmedelskedja installerar Pricers lösning i samtliga sina butiker.

Sammantaget noterar vi däremot att den ekonomiska nedgången i euro-området gör att försäljningsprocesserna drar ut på tiden. Det tar dessutom längre tid att genomföra de projekt vi vunnit. Till exempel valde Carrefour att skjuta upp sina planerade installationer 2012. Vi kan dock konstatera att vi under året inte tappat någon större affär. I sammanhanget kan även nämnas ett flertal pågående betydelsefulla pilotprojekt som är en bra indikator på en framtida försäljning.

Den samlade bilden för året är oklar med anledning av den ekonomiska inbromsningen i Europa. För 2012 förväntas omsättningen vara lägre än och rörelseresultatet vara i nivå med 2011.

Bifogade filer