Skip to content

Delårsrapport januari - September 2011

Share:

Nytt rekord i omsättning och vinst

Tredje kvartalet 2011

 • Orderingång: 144 (113) MSEK
 • Nettoomsättning: 166,1 (106,7) MSEK
 • Bruttomarginal: 32 (30) procent
 • Rörelseresultat: 26,1 (7,1) MSEK
 • Rörelsemarginal: 15,7 (6,7) procent
 • Resultat efter skatt: 26,6 (2,3) MSEK
 • Kassaflöde: -45,3 (-25,4) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning:
  0,24 (0,02) SEK

Januari - september 2011

 • Orderingång: 500 (296) MSEK
 • Nettoomsättning: 421,1 (285,9) MSEK
 • Bruttomarginal: 32 (39) procent
 • Rörelseresultat: 50,2 (34,9) MSEK
 • Rörelsemarginal: 11,9 (12,2) procent
 • Resultat efter skatt: 47,8 (30,6) MSEK
 • Kassaflöde: -23,8 (-28,6) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning:
  0,45 (0,30) SEK
   
 • Pricer når sin högsta omsättning och vinst under ett enskilt kvartal
 • Pricer har tecknat ett antal ramavtal under det senaste året som ger en god bas för verksamheten och framtiden
 • Pricer fortsätter att växa på samtliga geografiska marknader
 • Pricer installerar ett ökat antal pilotbutiker på ett flertal marknader
   

Kommentar från VD Fredrik Berglund
”Det är glädjande att Pricers stabila utveckling fortsätter även under det tredje kvartalet. Vi når vår högsta omsättning och vinst under ett enskilt kvartal. Från hösten 2010 har ett flertal stora ramavtal tecknats, något som skapar en viktig bas för verksamheten och framtiden. Vi kan konstatera att allt fler kunder upptäckt styrkan med Pricers lösning och att vi därför kunnat ta viktiga affärer i Europa och även fått en starkare närvaro i marknadsområdet Amerika. Hittills har vi inte noterat någon effekt av det osäkra konjunkturläget, men vår affärsmodell gör att vi snabbt kan reagera på en eventuell minskad tillväxt. Sammantaget bekräftar vi vår tidigare bedömning om en högre omsättning och vinst för helåret 2011 än 2010.”

Bifogade filer