Skip to content

Delårsrapport januari – september 2010

Share:

Försäljningsökning med 47 procent i kvartalet – Valutaeffekter tynger resultatet Tredje kvartalet · Orderingång 113 (89) MSEK · Nettoomsättnin...

Försäljningsökning med 47 procent i kvartalet
– Valutaeffekter tynger resultatet 

Tredje kvartalet

 • Orderingång 113 (89) MSEK
 • Nettoomsättning 106,7 (72,4) MSEK
 • Bruttomarginal 30 (38) procent
 • Rörelseresultat 7,1 (2,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 2,3 (1,1) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -25,4 (16,1) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning 0,00 (0,00) SEK 

Januari – september

 • Orderingång 296 (244) MSEK
 • Nettoomsättning 285,9 (213,2) MSEK
 • Bruttomarginal 39 (40) procent
 • Rörelseresultat 34,9 (5,9) MSEK
 • Resultat efter skatt 30,6 (0,9) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -28,6 (44,8) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning 0,03 (0,00) SEK 

   
 • Pricers hittills största installation, som görs hos franska Carrefour, inleds under fjärde kvartalet. Denna affär, som uppskattas till närmare 300 MSEK, skall vara färdiglevererad 2013
 • Franska Cora investerar i Pricers elektroniska hylletiketter (ESL) i 50 hypermarkets. Installationer – som inletts – skall ske under 2010-2012
 • Schiever i Frankrike installerar Pricers lösning i samtliga 74 stormarknader. Värdet på detta projektet uppskattas till 45 MSEK och färdiglevereras under 2011
 • Castorama, en ledande fransk gör-det-själv-kedja, installerade under året Pricers lösning i 20 butiker
 • Pricer installerar ESL hos en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor
   

Kommentar från VD
”Jag gläds åt att vår försäljning ökade kraftigt under kvartalet. Återhämtningen i Europa fortsatte och vi såg en god tillväxt på våra andra viktiga marknader, Japan undantaget. Vid sidan av ett ljusare marknadsklimat upptäcker fler kunder att våra elektroniska hylletiketter bidrar till att sänka kostnaderna, förbättra effektiviteten och därmed höja lönsamheten. Vi fortsätter att ta betydande affärer på den för oss så viktiga franska marknaden. Där har vi vunnit tre strategiska och stora affärer under kvartalet. Däremot tyngs vårt resultat under kvartalet av en starkare krona. Sammantaget står jag fast vid att vi kommer att kunna redovisa en högre omsättning och ett väsentligt bättre resultat för helåret 2010 än vi gjorde 2009.”

Fredrik Berglund, VD Pricer AB

Bifogade filer