Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2013

Share:

Flera viktiga affärer ger stigande orderingång - Konjunktur i Sydeuropa bromsar omsättning och vinst

  • Bruttomarginal försvagad av kund- och produktmix
  • Carrefour återupptog installationer

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Storskalig installation genomförs i en elektronikkedja – order värd 60 MSEK
  • Nya ordrar tecknade i Sydeuropa – initial order 10 MSEK – bedömt totalt ordervärde 50 MSEK
  • Pricer vann världens största order för en enskild butik

Första kvartalet
Orderingång: 143 (126) MSEK
Nettoomsättning: 93,2 (125,5) MSEK
Bruttomarginal: 25,4 (32,7) procent
Rörelseresultat: -3,8 (12,6) MSEK
Rörelsemarginal: -4,1 (10,1) procent
Periodens resultat: -3,9 (10,9) MSEK
Kassaflöde: 46,8 (20,5) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: -0,04 (0,10) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund
Omsättning och resultat tyngs även under detta kvartal av den svaga konjunkturen i Europa. Vi kan samtidigt glädjas åt att orderingången vänt upp.

Vi har sedan årsskiftet vunnit flera betydelsefulla affärer. Vi ska bland annat installera Pricers lösning i en av världens största elektronikkedjor – i ett första skede är det en order värd 60 miljoner kronor. Detta är ett avgörande steg i utvecklingen av vårt koncept för att attrahera kunder inom andra butikssegment. Vi gläds också åt framgångar i Sydeuropa där två kedjor, trots det svaga ekonomiska klimatet, installerar vårt system. Vidare har en av våra stora kunder, franska Carrefour, återupptagit sina installationer, som avstannade under fjolåret.

Gemensamt för de tecknade affärerna är det ökade intresset för våra grafiska displayer, som står för en ökande andel av Pricers omsättning. Utöver pris, visar etiketten även annan information om varor och kampanjer och blir därmed en viktig plattform för marknadsföring i butik. Kortsiktigt ger de grafiska etiketterna en lägre marginal än de fortfarande mer vanliga segmentbaserade etiketterna vilket förklarar den försvagade marginalen i kvartalet. De nya displayerna öppnar dock för en breddning av marknaden och kommer att fortsätta att dra till sig nya kundgrupper.

Bifogade filer