Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2012

Share:

Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

  • Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal
  • Orderingången var lägre detta kvartal jämfört med föregående år. Första kvartalet 2011 innehöll flera stora ordrar med lång leveranstid, vilket inte har varit fallet i år
  • Försäljningen i marknadsområdet EMEA växte med över 30 procent
  • Alimerka i Spanien har beställt system till 50 butiker, värt 7 MSEK
  • En livsmedelskedja i USA har beställt Pricers lösning till ytterligare 52 butiker för 2012

Första kvartalet
Orderingång: 126,3 (204,2) MSEK
Nettoomsättning: 125,5 (111,1) MSEK
Bruttomarginal: 33 (30) procent
Rörelseresultat: 12,6 (7,6) MSEK
Rörelsemarginal: 10,1 (6,8) procent
Periodens resultat: 10,9 (4,9) MSEK
Kassaflöde: 20,5 (29,9) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,10 (0,05) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund
Vi gläds åt att årets första kvartal blev vårt bästa första kvartal hittills både omsättnings- och resultatmässigt. Vi noterar dock en lägre takt i orderingången, något vi inte är nöjda med. Orderingången under första kvartalet 2011 innehöll flera ordrar som sträckte sig över hela 2011, men även in i 2012. Den typen av ordrar med längre leveranstid har vi inte haft under det gångna kvartalet. Geografiskt kommer tillväxten under kvartalet från vår huvudmarknad Europa. Detta trots att Carrefour, som tidigare meddelats, förlänger sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år med förväntan om en låg takt 2012. Även om omsättningen minskat på vissa marknader under kvartalet känner vi ingen oro, då utfallet är ett resultat av leverans- och installationscykler hos några större kunder. Sammantaget bekräftar vi vår prognos om en högre omsättning och rörelseresultat för helåret 2012 jämfört med 2011.

Bifogade filer