Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2009

Share:

Stärkta marginaler • Orderingång under jan - mar 2009 uppgick till 68 (98) MSEK • Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 63,1 (75,4) MSEK •...

Stärkta marginaler

• Orderingång under jan - mar 2009 uppgick till 68 (98) MSEK
• Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 63,1 (75,4) MSEK
• Bruttomarginal förbättrades till 56 (36) procent beroende på gynnsamma valutaeffekter, en förbättrad marknadsmix och reducerade produktkostnader
• Rörelseresultat uppgick till 6,3 (6,2) MSEK. 20008 innehöll en licensintäkt på 6,2 MSEK
• Rörelsemarginalen var 10,0 (8,2) procent
• Resultat efter skatt 7,7 (-0,2) MSEK och resultat per aktie 0,01 (0,00) SEK
• Likvida medel 105,4 (88,6) MSEK
• Pricers tidigare förväntan att nå resultat i närheten av 2008 års nivå anses utmanande men fortfarande möjlig

• Två stora europeiska detaljhandelskedjor väljer Pricers system
• Första stora europeiska DotMatrix™ ESL kontrakt för Pricer och Toshiba TEC med Belgacom

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Pricer återbetalade 22,5 MSEK av konvertibellån i april och förlängde återstående 22,5 MSEK till juni 2010För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer