Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2006

Share:

• Ökad nettoomsättning 67,5 (50,6) MSEK, en ökning med 33 procent • Försämrat resultat efter skatt -21,9 (-13,2) MSEK • Resultat per aktie -0,03 (-0,02)...

• Ökad nettoomsättning 67,5 (50,6) MSEK, en ökning med 33 procent • Försämrat resultat efter skatt -21,9 (-13,2) MSEK • Resultat per aktie -0,03 (-0,02) SEK • Orderingång 160,0 (51,6) MSEK • Bruttomarginal 16 (22) procent • Försämrat rörelseresultat -21,0 (-14,4) MSEK • Likvida medel 56,3 (44,1) MSEK • Ny order från Carrefour Frankrike värd 120 MSEK • Ytterligare en Leclerc-region i Frankrike väljer Pricer ESL med en order på 23 MSEK Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: • Pricer förvärvar branschkollegan Eldat Communication Ltd, Israel och beslutar om apportemission av 261,8 miljoner B-aktier För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer