Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2010

Share:

Fortsatta förbättringar i omsättning och marginaler

Andra kvartalet

 • Orderingång 82 (87) MSEK
 • Nettoomsättning 109,5 (77,7) MSEK
 • Bruttomarginal 39 (28) procent
 • Rörelseresultat 15,7 (-3,2) MSEK
 • Resultat efter skatt 17,9 (-7,9) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -14,0 (2,1) MSEK

Januari – juni

 • Orderingång 182 (154) MSEK
 • Nettoomsättning 179,2 (140,8) MSEK 
 • Bruttomarginal 44 (41) procent
 • Rörelseresultat 27,7 (3,1) MSEK 
 • Resultat efter skatt 28,3 (-0,2) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,2 (28,7) MSEK 

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 (0,00) SEK för halvåret
 • Likvida medel uppgick till 91,8 (77,2) MSEK vid periodens utgång 
 • Pricer installerar ESL-system hos Cellular Connection, en återförsäljare av mobiltelefoner i USA
 • Castorama, en ledande fransk gör-det-själv-kedja, installerar Pricers ESL-system
 • Pricer når en överenskommelse om att installera ESL hos en ledande italiensk stormarknadskedja, Il Gigante
 • Pricer installerar ESL hos en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor 
 • Konvertibellån på 22,45 MSEK omvandlat till eget kapital
 • Framtidsutsikterna förbättras med förväntan om väsentligt högre resultat 2010 än under 2009
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Fredrik Berglund ny VD för Pricer

Bifogade filer