Skip to content

Bokslutsrapport januari - december 2009

Share:

Förbättrad orderingång i fjärde kvartalet i jämförelse med tidigare kvartal under året

Fjärde kvartalet Orderingång 94 (99) MSEK Nettoomsättning 114,1 (147,7) MSEK Bruttomarginal 36 (36) procent Rörelseresultat 19,3 (21,8) MSEK Resultat efter skatt 19,1 (75,7) MSEK Kassaflöde 11,3 (13,5) MSEK Januari - december Orderingång 338 (406) MSEK Nettoomsättning 327,3 (427) MSEK Bruttomarginal 39 (38) procent Rörelseresultat 25,2 (55,4) MSEK Resultat efter skatt 19,9 (107,7)MSEK Kassaflöde 56,1 (2,1) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,11) SEK för helåret • Likvida medel var 102,8 (75,8) MSEK vid årets utgång • Cora beställer ytterligare Pricer ESL-system • Pricer inleder en första fas med installation i en stor detaljhandelskedja i Sydafrika • Första stora europeiska DotMatrix™ ESL-kontraktet för Pricer med Belgacom • Fransk livsmedelskedja Grand Frais med 85 butiker installerar Pricer DotMatrix™-system • Pricer vinner betydelsefull installation med Soriana i Mexiko • Högre omsättning och resultat förväntas för 2010 För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer