Skip to content
Finansiella rapporter

Bokslutsrapport januari - december 2009

Share:

Fjärde kvartalet Orderingång 94 (99) MSEK Nettoomsättning 114,1 (147,7) MSEK Bruttomarginal 36 (36) procent Rörelseresultat 19,3 (21,8) MSEK Resultat efter skatt 19,1 (75,7) MSEK Kassaflöde 11,3 (13,5) MSEK Januari - december Orderingång 338 (406) MSEK Nettoomsättning 327,3 (427) MSEK Bruttomarginal 39 (38) procent Rörelseresultat 25,2 (55,4) MSEK Resultat efter skatt 19,9 (107,7)MSEK Kassaflöde 56,1 (2,1) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,11) SEK för helåret • Likvida medel var 102,8 (75,8) MSEK vid årets utgång • Cora beställer ytterligare Pricer ESL-system • Pricer inleder en första fas med installation i en stor detaljhandelskedja i Sydafrika • Första stora europeiska DotMatrix™ ESL-kontraktet för Pricer med Belgacom • Fransk livsmedelskedja Grand Frais med 85 butiker installerar Pricer DotMatrix™-system • Pricer vinner betydelsefull installation med Soriana i Mexiko • Högre omsättning och resultat förväntas för 2010 För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer