Skip to content

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006

Share:

• Nettoomsättning 409,9 (325,8) MSEK, en ökning med 26 procent (inklusive Eldat) • Resultat efter skatt -48,0 (-36,4) MSEK • Resultat per aktie -0...

• Nettoomsättning 409,9 (325,8) MSEK, en ökning med 26 procent (inklusive Eldat)

• Resultat efter skatt -48,0 (-36,4) MSEK

• Resultat per aktie -0,06 (-0,05) SEK

• Orderingång 303,4 (279,1) MSEK

• Bruttomarginal 22 (20) procent och 27 (20) procent i fjärde kvartalet

• Rörelseresultat -40,8 (-43,5) MSEK

• Likvida medel 31,5 (69,5) MSEK


• Pricer sålde aktierna i Appulse Ltd, Indien i juni 2006

• Pricer förvärvade konkurrenten Eldat Communication Ltd, Israel i augusti 2006

• Ny order från Carrefour Frankrike i februari 2006 som lett till leveranser överstigande 150 MSEK under 2006

• Metro Cash & Carry, Tyskland tecknade i augusti 2006 ett ramavtal värt cirka 75 MSEK för Pricers nya ESL-generation

Bifogade filer