Skip to content

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005

Share:

- Väsentligt ökad nettoomsättning 325,8 (227,2) MSEK, en ökning med 43 procent - Resultat efter skatt -36,4 (-52,0) MSEK - Resultat per aktie -0,05 (-0,1...

- Väsentligt ökad nettoomsättning 325,8 (227,2) MSEK, en ökning med 43 procent - Resultat efter skatt -36,4 (-52,0) MSEK - Resultat per aktie -0,05 (-0,10) SEK - Väsentligt ökad orderingång 279,1 (179,9) MSEK - Väsentligt förstärkt bruttomarginal 20 (13) procent - Rörelseresultat -43,5 (-52,0) MSEK - Likvida medel 69,5 (42,5) MSEK - Pricer tillämpar IFRS från 2005 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: - Ny order från Carrefour Frankrike på 120 MSEK - Ytterligare en Leclerc-region i Frankrike väljer Pricer ESL med en order på 23 MSEK För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer