Skip to content

Bokslutskommuniké 2013

Share:

Väsentligt förbättrat kassaflöde för helåret - Framgångar med grafiska etiketter tynger marginal och resultat

  • Franska Intermarché väljer Pricers lösning – Uppskattat värde 50 MSEK
  • Strategisk affär med elektronikkedjan Media Saturn – Värde 65 MSEK
  • Japanska Inageya uppgraderar – Uppskattat värde 35 MSEK
  • Ytterligare affärer med Coop Norge – Installation i upp till 150 butiker
  • Harald Bauer ersatte Fredrik Berglund som VD
  • Både omsättning och rörelseresultat förväntas bli bättre 2014 än 2013

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Auchan Schiever-gruppen uppgraderar hypermarkets – Värde 10 MSEK
  • Franska detaljhandelskedjan Coop Atlantique ny kund – Uppskattat ordervärde 20 MSEK

Fjärde kvartalet              
Orderingång: 114 (76) MSEK
Nettoomsättning: 151,9 (144,2) MSEK
Bruttomarginal: 19,5 (27,7) procent
Rörelseresultat: -4,4 (11,5) MSEK
Rörelsemarginal: -2,9 (8,0) procent
Periodens resultat: -4,9 (-16,0) MSEK
Kassaflöde: 52,5 (9,3) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: -0,04 (-0,15) SEK

Januari - december       
Orderingång: 523 (512) MSEK
Nettoomsättning: 524,6 (549,2) MSEK
Bruttomarginal: 24,2 (31,2) procent
Rörelseresultat: 7,8 (69,7) MSEK
Rörelsemarginal: 1,5 (12,7) procent
Periodens resultat: 4,2 (35,6) MSEK
Kassaflöde: 56,5 (23,2) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: 0,04 (0,33) SEK

Kommentar från VD Harald Bauer
2013 har bjudit på en del utmaningar. Den fortsatt svaga konjunkturen i Europa har påverkat utvecklingen. Kunderna har i ökad utsträckning gått över till grafiska etiketter, vilka är dyrare att producera än tidigare generationers etiketter. De grafiska etiketterna har under året värdemässigt ökat från 10 till 40 procent. I grunden är övergången positiv. Dessa displayer gör det möjligt för handeln att förmedla viktig information utöver priset, till exempel produktinformation och kampanjerbjudanden. De öppnar upp för en ökad marknadspotential hos befintliga kunder och hos nya marknadssegment. Detta kommer att bredda intresset för våra lösningar.

Vi har fortsatt arbetet med att utveckla våra produkter både för att sänka kostnaderna och öka kvaliteten. Tillfälliga problem hos underleverantör i samband med modellbyten har lett till extra engångskostnader i fjärde kvartalet med ca 6,5 MSEK.

Den svaga europeiska konjunkturen har inneburit att några av våra större kunder gjort färre och mindre affärer med oss än förväntat. Vi har samtidigt under året nått betydande strategiska framgångar med andra kunder, såväl inom livsmedelshandel som inom elektronikkedjor. Intermarché och Media Saturn är exempel på detta.

Antalet pilotinstallationer har under året fortsatt legat på en hög nivå, vilket ger en optimism inför framtiden.

Under året passerade vi en glädjande milstolpe i vår historia – Pricer installerade sin hundra miljonte etikett.

Jag ser positivt på 2014. Vi har redan kunnat offentliggöra nya betydelsefulla affärer och flera testprojekt pågår med positiva resultat. Sammantaget förväntar vi oss att 2014 kommer innebära förbättrad omsättning och rörelseresultat jämfört med 2013.

Bifogade filer