Stabilitet & pålitlighet

Nära tre decenniers erfarenhet har gett oss insikten att ett tillförlitligt system med industriell kvalitet är nyckeln till framgång i detaljhandeln.

Eftersom vi är helt opåverkade av opåverkade av radiobrus och radiokommunikation som WiFi, mobilnät, Bluetooth, ZigBee och olika larmsystem, fungerar vårt system lika pålitligt nu som i framtiden då ännu fler enheter kommer att slåss om de redan trånga frekvensbanden.

Eftersom vi i stort sett aldrig behöver sända om data, kan vi uppdatera etiketter utan ytterligare och oförutsägbara fördröjningar. Detta ökar systemets totala hastighet men ger också en förutsägbar strömförbrukning som gör att våra kunder inte behöver byta batterier före beräknad livstid på grund av förlorade paket och omsändningar.

Vår tvåvägskommunikation säkerställer att varje överföring lyckas nå etiketten, så att alla priser är korrekta. Om en etikett tas bort från affären kommer servern att märka det och en rapport skapas.

Våra optiska accesspunkter är ryggraden i vårt system. De tillhandahåller inte bara det mest tillförlitliga och robusta högpresterande nätverket – de möjliggör också både produktpositionering och positionering av besökare i butiken.

Avancerade algoritmer

Avancerade algoritmer används för att räkna om den optiska signalstyrkan från alla accesspunkter till uppdaterade positioner för varje produkt i butiken helt automatiskt, även efter butiks- och planogramförändringar.

Besökarpositionering

Besökarpositionering uppnås genom att stoppa in blåtandsfyrar ("beacons") i våra accesspunkter. En mobiltelefon eller handdator kan sedan lyssna på signalerna för att beräkna sin position. Blåtandsfyrarna drivs och övervakas via vårt nätverk.

Alltid uppdaterade positioner möjliggör underhållsfri butiksnavigering; i mobilen, kiosker och handdatorer.

PerformanceIR/OpticalLow Frequency RadioHigh Frequency Radio
Updates Per Hour (speed)HighLowMedium
Latency (Tag reaction time)Less than 5 sec.More than 5 min.30 sec. to 5+ min.
System & Label Ack (Bi-directional)YesNoYes
Ack reliabilityHighN/AMedium
ScalabilityHighMediumLow
Noise Immunity
(radio, today/tomorrow)
HighMediumLow
Power Consumption (green)LowMedium
(High Graphic)
High
Environment Immunity (in/near metal shelving, liquids, steel structure)HighMediumLow
Cost (System) - TCOLowHighMedium
Cost (ESL)MediumLowMedium