Skip to content

Ytterligare order från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor

Share:

Pricer har fått ytterligare order från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor vilken driver 250 livsmedelsbutiker. Pricer tillkännagav samarbetet med denna kund i en pressrelease daterad 10:e mars 2010. Den nu aktuella ordern är för ESL-installationer i 40 butiker med start under det första kvartalet i år. Pricer uppskattar det totala värdet till 25 MSEK under 2011.

Pricer förväntar sig ytterligare ordrar från denna kund 2012 och senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, CEO eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 9:e februari 2011 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com 

Bergkällavägen 20-22                                                                                                                                         Telefon: +46 8 505 582 00

SE-192 79 Sollentuna                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer