Skip to content

Ytterligare order från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor

Share:

Pricer har fått ytterligare order från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor vilken driver 250 livsmedelsbutiker. Pricer tillkännagav samarbete...

Pricer har fått ytterligare order från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor vilken driver 250 livsmedelsbutiker. Pricer tillkännagav samarbetet med denna kund i en pressrelease daterad 10:e mars 2010. Den nu aktuella ordern är för ESL-installationer i 40 butiker med start under det första kvartalet i år. Pricer uppskattar det totala värdet till 25 MSEK under 2011.

Pricer förväntar sig ytterligare ordrar från denna kund 2012 och senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, CEO eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 9:e februari 2011 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com 

Bergkällavägen 20-22                                                                                                                                         Telefon: +46 8 505 582 00

SE-192 79 Sollentuna                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer