Skip to content

VD har ordet – 2008-09-05

Share:

Bästa aktieägare, Ett år har nu gått sedan jag tillträdde som vd. Jag vill därför ägna en stund åt att berätta om mina tankar kring våra framsteg. Vårt...

Bästa aktieägare,

Ett år har nu gått sedan jag tillträdde som vd. Jag vill därför ägna en stund åt att berätta om mina tankar kring våra framsteg. Vårt resultat har förbättrats markant och vår intäktsbas blir allt starkare. Detta visar att vissa av de åtgärder vi har vidtagit är riktiga, men den sanna bilden framträder när man tittar på vad vi kommer att göra framöver.

Trots den tröga ekonomin i vår omvärld ökade omsättningen under första halvåret med 14 procent och vi förstärkte vår position inom flera befintliga nyckelkonton och på de flesta marknader. Vi har fortsatt att stärka vår marknadsposition genom att få branschledande företag bland våra nya kunder. Några exempel: Casino, Franprix, Fuji, CBA, Castorama, Cora, Shell, Tesco, E. Leclerc, Eroski, Aldeasa, Praktiker och Staples. Vi har tagit oss in på nya territorier och etablerat nya marknader, men vi har också stärkt vår position i Frankrike.

Allt fler kunder inom såväl livsmedelshandeln som övrig detaljhandel går över till våra nya DotMatrix-etiketter som är väl positionerade på de snabbväxande marknaderna i Frankrike och Japan. De flesta nya butiker har valt att komplettera sin lösning med DotMatrix. Det unika erbjudandet kommer att få allt större betydelse på marknaden i takt med att nya installationer växer. Idag har mer än 100 butiker runt om i världen installerat DotMatrix-etiketter.

Vårt produktutvecklingsteam fortsätter att fokusera på innovationer inom flera viktiga områden, vilka kommer att generera mer intäkter och se till att systemet håller toppklass. Vi är stolta över deras senaste produktutvecklingar och releaser, bland annat följande:

- DotMatrix ESL 3370 lanserades vid Euroshop i februari i år och är den första helt skalbara bistabila och pixelbaserade elektroniska hylletiketten. Den installeras nu i flera applikationer, både inom livsmedelshandeln och inom övrig detaljhandel.
- Pricer Server R3.5 med snabb support och optimerad bildöverföring.
- Pricers snabba plattform som stöder alla etiketter och gör överföringshastigheten för DotMatrix etikettsupport fyra gånger snabbare.
- ”Pricer Video Poster” för intelligent digital skyltning styrs av Pricers server och uppdateras automatiskt om nya erbjudanden. Bilden skapas automatiskt genom att systemet kombinerar information i databasen och visas slumpvis med fördefinierade intervaller. Testas för närvarande i Italien och Frankrike.
- DM Trolley är en kostnadseffektiv lösning för dynamisk marknadsföring i butiken. Använder samma plattform som de elektroniska hylletiketterna och har en integrerad DotMatrix-display i handtaget på kundvagnen. Flera testprojekt är planerade under andra halvåret.
- Mettler Toledo Scale DotMatrix Solution är en prekonfigurerad lösning för mellanklassmarknaden. Med den här lösningen för livsmedelsvågar kan kunderna använda både vågapplikationen och DotMatrix-etiketterna i en och samma lösning och få informationen helt integrerad.

Under 2009 och framöver väntar vi oss en fortsatt ökad efterfrågan på våra lösningar runt om i världen. Den starka tillväxten kommer dock främst att återfinnas på två av våra främsta marknader, vilket kommer att begränsa vår fart något på kort sikt. Totalt sett kommer tillväxten att ligga på en jämn nivå. Ibland kommer den att påverkas av en större installation för att sedan återgå till den underliggande trenden.

Vi har under många år blivit besvikna på marknads- och kundtillväxten. Ledande detaljhandelsföretag har tagit första steget och visat vägen för marknaden. Idag har över 200 olika detaljhandelskedjor installerat ESL-systemet i olika utsträckning, men den breda övergången sker relativt långsamt. ESL-branschen har störts av olika faktorer, bland annat av investeringens storlek, den förändring installationen medför och det integreringsarbete som krävs.

Nyligen svarade jag på en fråga från en aktieägare som undrade varför tillväxten fortfarande var så trög. Ni ska få ta del av mitt svar.

ESL-systemet ingår i samma kategori som vilken butiksautomation som helst. Därför bör man titta på det som en del av den här processen. Ingen ifrågasätter att automationssystem på sikt kommer att implementeras i stor skala. Men frågan är: när kommer situationen att bli angelägen på riktigt? Jag vill betona det här ordet, eftersom det är så centralt. När kommer livsmedelshandeln runt om i världen och detaljhandeln i allmänhet att bli övertygade om att de ska investera i ett ESL-system? Jag menar inte att ESL-system inte är attraktiva, men man måste komma ihåg att detaljhandeln inte bara handlar om en enda sak. Det handlar om många saker som går i varandra: utformning av butiker, marknadsföring i butiken och butiksverksamheten. Handlarna vet att om en del blir svag så blir alla svaga. Om en blir stark så blir trycket mindre på andra. Det finns också ett talesätt inom detaljhandeln: man kan aldrig få tillbaka en förlorad försäljning. Därför är det svårt att genomföra stora förändringar.

ESL handlar om produktivitet och hur man hanterar verksamheten i butiken och väljs framför allt som ett led i en strategi som inte kan genomföras inom ramen för den normala butikshanteringen. Ibland används begreppet ”prisoptimering”, men det är egentligen för snävt. I grund och botten är det en strategi för att kunna vara konkurrenskraftig vid varje given tidpunkt: att kunna ändra priset nu. Detaljhandeln har förstått effekterna av kommodifiering och alla befinner sig i olika stadier av effektiv prissättning. Med att hantera de ökande prisändringarna manuellt är en omöjlighet. ESL är det enda verktyg som kan hantera dessa på ett effektivt sätt. Och det påverkar allt – från butiksutformning till marknadsföring i butiken och butiksverksamheten. Det är ingen slump att de flesta av de 20 största detaljhandelskedjorna har valt oss. De har varit först ut med att genomföra förändringen. De fattar vanligtvis beslut efter att noga ha övervägt skalbarhet, utbildning, användarvänlighet, underhåll, totalkostnad och framtidssäkerhet – det vill säga hörnstenarna i Pricers trådlösa plattformslösning.

Nu kommer vi till frågan om angelägenhet för detaljhandlare. Likformigt produktutbud leder till tuff konkurrens både när det gäller priser och tjänster. De pressade marginalerna tvingar butikerna till ökad produktivitet och effektivitet. En låg försäljning och produktivitetsökning hämmar aktieägarvärdet. Det blir också allt viktigare att öka kundtillfredsställelsen genom bland annat kortare kötider och effektiv skyltning. Dessa olika styrkor är alltmer sammanstrålande och kommer att driva automatiseringen och ESL tillväxten.

Detaljhandeln kommer dock att fortsätta tveka. Vissa skjuter fram beslutet så länge de kan. Andra väntar på en ”riktig” ESL-lösning till ett överkompligt pris (med pappersliknande etiketter) och vissa fokuserar mer på tillväxt (nya butiker). På vissa marknader är produktiviteten hög (USA) och där är inte prissättningen lika viktig – där talar man om EDLP (Every Day Low Price).

På många marknader, till exempel de flesta europeiska länder, prioriterar man butiksautomation och ESL-system. På dessa marknader är det svårt att förena ovan nämnda faktorer. Drivkrafterna ser oftast olika ut. I Frankrike finns det många starka faktorer som alla pekar mot högre automation. Spanien och Italien ligger långt efter. I Storbritannien finns den operativa drivkraften, men med många hinder i vägen kan vi i dagsläget bara bearbeta marknaden med den nya teknikmixen (både operativt och ur marknadsföringshänseende).

Den här teknikförändringen kommer att vara viktig, om inte grundläggande, för hela ESL-branschen, eftersom de nya så kallade bistabila etiketterna endast förbrukar energi när bilden på etiketten förändras. Pricers system har utformats för att kunna hantera de nya etiketterna. Även om de fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingsfas är de så pass tillförlitliga och självständiga att de passar perfekt in i ESL-lösningar och butiksmiljön. Deras pixelegenskaper ger en flexibel och pappersliknande lösning utan de operativa och marknadsföringsmässiga begränsningar som segmentsbaserade lösningar har. Flera etikettillverkare har tagit sig in vertikalt på ESL-marknaden (Sharp, Seiko, ZBD). De har underskattat systemkraven och valt något som de tror är standardradionät. Deras lanseringar har misslyckats och mestadels bara stört marknaden. Deras etiketter är dyra och de kan inte erbjuda segmentsbaserade produkter (vilket skulle innebära andra systemsvårigheter). De är således för tidigt ute och dåligt rustade för att erbjuda en skalbar lösning.

Pricer är den tydliga teknikledaren inom elektroniska hylletiketter och det enda företag som har en bevisat skalbar plattform för både bistabila (pixelbaserade) och segmentsbaserade lösningar.

Kombinationen av dessa två typer av etiketter kommer att få marknaden att växa. När de bistabila displayerna blir allt vanligare kommer marknaden att bli ännu större. ESL-företagen blir då en naturlig del av detaljhandeln och ESL-branschen kan expandera horisontellt inom alla segment.

Pricer har etablerat ESL som varumärke och har ett unikt erbjudande. Vi har hela tiden legat steget före andra företag i branschen och satsat på att positionera företaget inför den starka efterfrågan som kommer. I branschen är det ovanligt att se företag som Metro, Ito Yokado, Carrefour och Casino sätta samma tilltro till ett relativt litet företag som de har gjort till oss.

Till slut kommer droppen att urholka stenen och antalet installationer kommer att växa allt snabbare med åren. Även om vi hade trott att de beslut som bland annat Metro och Carrefour fattat skulle påverka branschen tidigare är de ändå föregångare som andra påverkas av. Vi följer nu den första omgången stormarknader till nya marknader och fortsätter att expandera inom nästa omgång, vilket säkerställer vår starka täckning och ledande ställning.

Med vår kompletta lösning är vi väl positionerade för att kunna utnyttja den växande efterfrågan på automationslösningar som stöder detaljhandelns industrialisering.

De senaste sex månaderna har handlat om att växa på nyckelmarknader och etablera Pricer inom den nya grafiska etikettekniken. Mitt första år har jag satsat på att få Pricer att leverera och skydda lönsamheten.

Nästa år ska vi fokusera på att hjälpa livsmedelshandlare att undvika effekterna av den ekonomiska nedgången och skapa tillväxt genom en stark produktmix och innovation, samtidigt som vi fortsätter att minska våra produktionskostnader. Men ett av de viktigaste målen blir att växa inom den övriga detaljhandeln. Vi har redan etablerat en stark bas med testprojekt ute hos kunder och vi är övertygade om att dessa kommer att innebära möjligheter inom den närmaste framtiden.

På Pricers vägnar vill jag tacka alla kunder, partners, medarbetare och aktieägare för ert fortsatta förtroende och stöd.


Med vänlig hälsning

Charles Jackson

Bifogade filer