Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2022 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Göran Sundholm och Jenni Virnes, samt nyval av Irene Waldemarson. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo.

Irene Waldemarson är 43 år och har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Irene är VD på Martin & Servera Restauranghandel AB och är även styrelseledamot hos Svenska Retursystem AB och Livmedelsgrossisterna. Irene har i övrigt en långvarig bakgrund via olika befattningar i ledande ställning inom Axfood.

Årsstämman äger rum den 11 maj 2022.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Palm, valberedningens ordförande, +46 (0)708 666 355, ulf.palm@orvelin.se

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com.

Bifogade filer