Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valb...

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare föreslås att Knut Faremo väljs till ny styrelseledamot. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branscherfarenhet från detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet inkluderande styrelseuppdrag med fokus på detaljhandeln. Han har mer än 30 års erfarenhet från företagsledare och investerare i detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett kontaktnät på den franska marknaden. Under de senaste femton åren har han i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. Knut har studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge. Knut Faremo är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Knut äger för närvarande inga aktier i Pricer AB.

Årsstämman äger rum i Stockholm den 25 april 2019 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.
 

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Ek, valberedningens ordförande, 070-574 37 14, gunnar.ek@aktiespararna.se
eller Bernt Ingman, styrelsens ordförande, 070-751 57 60, bernt.ingman@telia.com
 

Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

Bifogade filer