Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberednin...

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes och vidare föreslås att Thomas Krishan väljs till ny styrelseledamot. Olof Sand har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Thomas Krishan är född 1968 och har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Thomas var under åren 1995 till 2003 anställd på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB där han ingick i ledningsgruppen för affärsområdet Investment Banking. Under tiden 1999 till 2003 var han partner i Hagströmer & Qviberg Fondkommission och har sedan dess bedrivit egen verksamhet inom kapitalplaceringar. Thomas var styrelseledamot i Morphic Technologies AB mellan 2004 och 2007 och styrelseledamot i Uniflex AB mellan 2013 och 2017. Thomas Krishan är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Årsstämman äger rum i Stockholm den 26 april 2018 kl. 16:00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Ek, valberedningens ordförande, 070-574 37 14, gunnar.ek@aktiespararna.se
eller Bernt Ingman, styrelsens ordförande, 070-751 57 60, bernt.ingman@telia.com
 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 11:00 CET.
  

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

Bifogade filer