Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2023 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes, samt nyval av Emil Ahlberg och Torbjörn Möller. Styrelseledamot Irene Waldemarson har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo.

Emil Ahlberg är 47 år och har en M.Sc. från Stanford University, M.Sc. från Chalmers tekniska högskola och har studerat ekonomi vid Harvard University. Emil Ahlberg har lång erfarenhet från företagande, styrelsearbete och investeringsverksamhet från olika befattningar inom bland annat Investor AB, Provider Venture Partners och Grönklittsgruppen. Han är vd och grundare av PLUS Asset Management med indexfondverksamheten PLUSfonder, med cirka 2,5 miljarder SEK under förvaltning. Emil Ahlberg äger 503 876 aktier i Pricer AB.

Torbjörn Möller är 57 år och har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från KTH. Torbjörn Möller har 18 års erfarenhet av olika COO-befattningar inom företagsledning, produktutveckling och supply chain management i företag som Cparta Cyber Defense, Tobii Technology AB, EA DICE och Pricer AB där han var Group Chief Operations Officer och medlem av företagsledningen 2015–2018. Torbjörn Möller är grundare av och COO i CPARTA Cyber Defense AB.

Information om befintliga styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida, www.pricer.com

Årsstämman äger rum den 19 maj 2023.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Palm, valberedningens ordförande, +46 (0)708 666 355, ulf.palm@orvelin.se

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com.

Bifogade filer