Skip to content

Valberedningen utsedd för 2017 års stämma

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2016 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syfte att for...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2016 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. 

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bo Kastensson, är:

- Göran Sundholm, representerande 10,1 % av rösterna

- Tedde Jeansson, nominerad av bl.a. TAMT AB och Hajskäret AB

- Stefan Roos, nominerad av bl. a. Sifonen AB och Origo Capital AB

- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare

Per den 30 september 2016 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 27 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till bland annat styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Årsstämman planeras till den 27 april 2017 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan senast den 30 november 2016 vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, CFO: +46 8 505 582 00

  
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer