Skip to content

Valberedningen utsedd för 2015 års stämma

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 6:e maj 2014 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syfte att form...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 6:e maj 2014 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bo Kastensson, är:

- Theodor Jeansson nominerad av bl.a. Sagri Development AB
- Ulf Palm nominerad av bl.a. Göran Sundholm med bolag
- Stefan Roos nominerad av bl.a. Origo Capital AB
- Gunnar Ek nominerad av mindre aktieägare

Per den 30 september 2014 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 35 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till bland annat styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Årsstämman planeras till april 2015.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail:
ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Vestin, VD eller Claes Wenthzel, t.f. finansdirektör, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 10:e oktober 2014 kl 17:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer