Skip to content

Valberedningen utsedd

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 24:e april 2013 har Pricers styrelseordförande Markus Gerdien under september kontaktat företagets största aktieäg...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 24:e april 2013 har Pricers styrelseordförande Markus Gerdien under september kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt till att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat var sin representant.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Markus Gerdien, är:

  • Salvatore Grimaldi, SAGRI Development AB (tillika vald till ordförande i valberedningen)
  • Frank Larsson, Handelsbanken fonder AB
  • Lars Ingvarsson, Sifonen AB
  • John Örtengren, Aktiespararna

Per den 30 september 2013 representerar dessa aktieägare tillsammans närmare 20 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till bland annat styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden och revisor. Årsstämman planeras till april 2014.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00


  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 9:e oktober 2013 kl. 15:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                    Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7
                                                       Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm
                                                            Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer