Skip to content

Valberedningen utsedd

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 14 oktober kl. 10:00

I enlighet med beslut vid årsstämman den 1 april 2008, har Pricers styrelseordförande Akbar Seddigh under september kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat var sin representant.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Akbar Seddigh, är:

Salvatore Grimaldi, SAGRI Development AB
Teodore Jeansson Jr, privat och genom bolag
David Goldschmidt, Brightman Almagor Friedman Trustees
John Örtengren, Aktiespararna

Per den 30 september 2008 representerar dessa aktieägare tillsammans över 27 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse samt förbereda andra frågor inför årsstämman som planeras till april 2009. Valberedningens uppdrag löper till dess en ny valberedning är utsedd.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer