Skip to content

Två stora europeiska detaljhandelskedjor väljer Pricers system

Share:

Två av Europas största detaljhandelsföretag, en gör-det-själv-kedja och en livsmedelskoncern, har lagt betydelsefulla initiala order på Pricers system för elektroniska hylletiketter (ESL) efter pilotprojekt och utvärderingar under 2007 och 2008.

Idag är Pricer det största ESL-företaget med en installerad bas som är större än konkurrenternas tillsammans. Pricer levererar de bästa ESL-systemen i sin klass och den första trådlösa plattformen för dubbla displayer som erbjuder snabba, skalbara och tillförlitliga lösningar till världens största detaljhandelsföretag inom de så kallade tier 1- och tier 2-kategorierna.

– De båda nybeställningarna från olika detaljhandelssektorer är en viktig signal för Pricer och ESL-marknaden. I en tid då detaljhandeln måste fokusera på projekt som är strategiskt brådskande och som ger omedelbar avkastning ser de Pricers system som en lösning som kan hjälpa dem att genomföra sina prisstrategier och bygga upp kund- och varumärkeslojalitet, säger Charles Jackson, VD för Pricer AB.

Den franska gör-det-själv-kedjan har valt att börja med Continuum-etiketter, cirka 35 000 etiketter i varje butik. Kedjan har utvärderat tre olika system och genomfört pilotinstallationer med två av dem. I sista steget, som innebar en fullskalig pilotinstallation i en hel butik, valdes Pricer. Utöver denna installation har kedjan beställt systemet till flera butiker där behovet bedöms vara mest angeläget.

Livsmedelskoncernen har påbörjat installationer i tre länder, Frankrike, Belgien och Luxemburg, och är hittills klar med fem stormarknader. I en av koncernens stormarknadskedjor har ett pilotprojekt börjat utvärderas. Stormarknaderna använder ett system med en kombination av segmentsbaserade Continuum-etiketter och pixelbaserade DotMatrix-etiketter. DotMatrix-etiketterna används för elektronik, glas- och porslin samt i den manuella livsmedelsdisken och kompletterar de 35–40 000 Continuum-etiketter som finns i resten av butiken.

Bifogade filer