Skip to content

Teckningstiden avseende förvärvet av Eldat förlängs

Share:

För närvarande har aktieägare motsvarande 99,5% av aktierna i Eldat godkänt förvärvsavtalet med Pricer och endast formalia återstår för en aktieägare som ä...

För närvarande har aktieägare motsvarande 99,5% av aktierna i Eldat godkänt förvärvsavtalet med Pricer och endast formalia återstår för en aktieägare som äger de återstående 0,5%. För att säkerställa att samtliga aktier ingår i förvärvet redan från förvärvstidpunkten har styrelsen i Pricer AB beslutat förlänga teckningstiden till den 31 augusti. Det är dock bolagens avsikt att transaktionen skall kunna fullbordas inom de närmaste veckorna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Bifogade filer