Skip to content

Soriana tecknar ett nytt kontrakt med Pricer för ytterligare 150 butiker

Share:

Mexikos näst största livsmedelskedja Soriana (http://www1.soriana.com/default.asp)har tecknat ett nytt kontrakt för att installera 150 butiker med Pricers...

Mexikos näst största livsmedelskedja Soriana har tecknat ett nytt kontrakt för att installera 150 butiker med Pricers elektroniska hyllkantsetiketter för leverans under 2011 och 2012. Kontraktsvärdet uppskattas till 50 miljoner kronor. Installationsarbetet har påbörjats och mer än halva projektet förväntas slutföras 2011.

– Vi är väldigt stolta över att teckna det nya avtalet med Soriana. Vi fick möjligheten i slutet av 2009 att installera vår lösning i de första butikerna efter att Soriana testat en annan leverantör, och det tillkommande kontraktet är ett bevis på kundens tillfredställelse och tillit till Pricer, säger Fredrik Berglund, VD på Pricer.

Soriana, som redan installerat Pricers lösning i närmare 100 butiker, använder ESL både för att säkerställa prisintegritet och för att förbättra butikernas dagliga processer. Systemets skalbarhet möjliggör för Soriana att installera systemet i samtliga sina butiksformat, från närbutiker till stormarknader.

Mer om Soriana
Soriana är Mexikos näst största livsmedelskedja med mer än 800 butiker i över 200 städer. Intäkterna uppgick till 8 miljarder dollar 2010. Företaget grundades 1968 och har huvudkontor i Monterrey, Mexiko. Soriana erbjuder alla butiksformat, från “Hipermart” & ”Mercado Soriana” stormarknader till “Super City” närbutiker.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 8:e mars 2011 kl. 15:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer