Skip to content

Soriana i Mexico bygger ut sin ESL-installation med Pricers tvåvägslösning

Share:

Mexikos näst största detaljhandelskedja Soriana har lagt en första order på installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter, ESL, i 46 av sina hype...

Mexikos näst största detaljhandelskedja Soriana har lagt en första order på installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter, ESL, i 46 av sina hyper- och stormarknader. Ordervärdet uppgår till cirka 20 MSEK. Leveransen ska vara klar under första kvartalet 2010. TEC Mexico ansvarar för installation och support. Mexiko blir det 40:e land där Pricer har installationer. – I Mexiko har detaljhandeln kommit långt när det gäller såväl drift som automatisering. Soriana är en av de mest krävande detaljhandelskedjor vi har arbetat med, så därför är vi särskilt stolta över att de valde oss. Soriana förstod redan för tre år sedan vilken viktig roll en ESL-lösning spelar för kedjans prisstrategier, säger Charles Jackson, VD för Pricer. Soriana har redan före beställningen av Pricer mer än 100 butiker utrustade med ESLinstallationer. – Sorianas order är ytterligare ett bevis på fördelarna med Pricers ESL-system, säger Oron Branitzky, försäljningsdirektör vid Pricer. Pricer gjorde en pilotinstallation hos Soriana för några månader sedan och lyckades bevisa hur viktig hastighet och tvåvägskommunikation tillsammans med ett skalbart system är för en integrerad detaljhandelskedja. – Det finns ett tydligt behov av skalbara lösningar som kan installeras snabbt och industriellt. Här kommer fördelarna med TEC Mexicos och Pricers lösning bäst till sin rätt, säger Placido Garcia, styrelseordförande för TEC Mexico. Om Soriana Soriana är Mexikos näst största livsmedelskedja med över 471 butiker i mer än 138 städer runt om i landet. Bolaget bildades 1968 och har sitt huvudkontor i Monterrey i mexikanska delstaten Nuevo León. Alla butiksformat finns representerade inom Soriana, från hypermarkets och stormarknaderna ”Supermercados Soriana” till butikerna ”Mercado Soriana” och närbutikerna ”Super City”.

Bifogade filer