Skip to content

Skiljeförfarande mot ProMargin avslutat

Share:

Pricer har tidigare offentliggjort att bolaget varit part i ett skiljeförfarande mot ProMargin AB (numera namnändrat till Motion Display Scandinavia AB). E...

Pricer har tidigare offentliggjort att bolaget varit part i ett skiljeförfarande mot ProMargin AB (numera namnändrat till Motion Display Scandinavia AB). En slutlig skiljedom meddelades sent igår där Pricer ålades att betala skadestånd med ett totalt belopp om 1,9 mkr jämte ränta. Beloppet motsvarar mindre än en tiondel av ProMargins krav. Vardera parten skall enligt skiljedomen svara för sina kostnader för skiljeförfarandet. Skadeståndet kommer att belasta 2011 års resultat. Övriga kostnader har belastat resultatet löpande. Skiljedomen kan inte överklagas.

”Jag är nöjd med att skadeståndet blev så begränsat och framförallt att denna tvist nu kan läggas bakom oss” säger vd Fredrik Berglund i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 10:e februari 2012 kl. 08:50.


Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22
                                                                                                                                       Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                                                                                                                        Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer