Skip to content

Rättelse av rapportdatum

Share:

I den senaste delårsrapporten som offentliggjordes den 21 juli 2017 står felaktigt angivet att nästa delårsrapport kommer att offentliggöras den 26 oktober...

I den senaste delårsrapporten som offentliggjordes den 21 juli 2017 står felaktigt angivet att nästa delårsrapport kommer att offentliggöras den 26 oktober 2017. Rätt datum skall vara den 25 oktober 2017. I den finansiella kalendern på hemsidan har rätt datum angivits.
  

För mer information vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB, 08 - 505 582 00
  

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 13:00 CET. 
  

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer