Skip to content

Prognosfirma spår kraftig tillväxt för elektroniska hyllkantsetiketter – ABI räknar med sexfaldig ökning kommande fem åren

Share:

I en färsk analys konstaterar ABI Research att elektroniska hyllkantsetiketter – så kallad ESL – som innefattar lösningar med Near Field Communication (NFC) och ibeacons (BLE) kommer att spela en allt viktigare roll inom detaljhandeln. I bedömningen beräknas värdet sexfaldigas på de undersökta marknaderna och 2019 uppgå till 2 miljarder dollar.

Slutsatserna i analysen ligger väl i linje med den nya strategi som Pricer aviserade i resultatrapporten för andra kvartalet.

– Detaljhandeln intresserar sig allt mer för de nya intäktsmöjligheter som nya och framväxande teknologier ger möjlighet till. Pricers lösning kommer att spela en betydande roll i skapandet av uppkopplade butiker. Detaljhandlare kan dra full nytta av våra lösningar genom att öka butikernas prestationer/lönsamhet, förenkla prisoptimering mellan fysiska och on-line-butiker, öka kundens tillfredställelse och lojalitet – och slutligen lyfta vinsten, säger Jonas Vestin, VD för Pricer

En bedömning som ligger i linje med ABI Researchs rapport, “Next Gen Retail: Electronic Shelf Labels”.

– ESL i kombination med NFC och/eller blåtandslösningar löser de ständiga problemen för detaljhandeln när det gäller slutsålda varor i butik, kötider, planogram uppföljning, kostnader för manuella prisjusteringar, synkroniseringar av försäljningskanaler, och effektiv prishantering av färskvaror, vilket gör att investeringen betalar sig inom 18 månader. Möjligheten att koppla samman – konnektivitet – innebär framtida möjligheter när det gäller dynamisk prissättning, positiv ”showrooming”, integrerad butiks reklam/digitala kuponger/ lojalitets program/Big data analytics och mobila betalnings lösningar säger Patrick Connolly, senior analytiker på ABI Research.

I Carrefours flagskeppsbutik i Paris har Pricer redan installerat den här typen av lösningar som väntas få stor efterfrågan framtiden. Butiken är världens första med Pricer digitala detaljhandelsplattform som låter kunderna navigera i butiken med mobiltelefon, handla med mobilen och få information från Pricers uppkopplade SmartTAGs. Lösningen är kortlistad för prestigefyllda priser inom detaljhandeln.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Vestin, VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag den 24 september 2014 kl. 10:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

 

Bifogade filer