Skip to content

Pricers VD Fredrik Berglund beslutar att lämna bolaget

Share:

Pricers VD Fredrik Berglund väljer på eget initiativ att lämna bolaget för nya utmaningar. Under en övergångsperiod arbetar han kvar i bolaget. Rekrytering av ny VD har inletts.

Fredrik Berglund har varit VD för Pricer sedan augusti 2010.

– Jag vill tacka Fredrik för hans gedigna insats. Under hans tid som VD har Pricer utvecklats till att bli ett allt mer kundorienterat och globalt företag. Bolaget är lönsamt och Pricer är i dag mindre beroende av ett fåtal stora kunder, säger Markus Gerdien, styrelseordförande för Pricer.

Bolaget har i dag fler än 9 100 installationer och fler än 96 miljoner installerade elektroniska hyllkantsetiketter i över 50 länder.

För ytterligare information kontakta:
Markus Gerdien, styrelseordförande Pricer AB, tel. 070 – 610 52 93
Fredrik Berglund, VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 27:e november 2013 kl. 08:15.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer