Skip to content

Pricers förvärv av Eldat fullbordat

Share:

Pricers förvärv av konkurrenten Eldat har nu fullbordats. Pricer förvärvade 100 % av aktierna i Eldat idag den 14 augusti, 2006 och emitterar således 261,8...

Pricers förvärv av konkurrenten Eldat har nu fullbordats. Pricer förvärvade 100 % av aktierna i Eldat idag den 14 augusti, 2006 och emitterar således 261,8 miljoner nya B-aktier, utgörande 100 % av de beslutade aktierna till de tidigare ägarna i Eldat. De nytecknade aktierna kommer att emitteras omedelbart efter registrering hos Bolagsverket och överföras till de nya aktieägarnas VPC-anslutna konton. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00 Pricer, grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i över 1 450 butiker på tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra världens näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. Pricer AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt ta emot nyheter kan ske via webbplatsen. Pricer AB (publ) Bergkällavägen 20-22 SE-192 79 Sollentuna Sweden Hemsida: www.pricer.com Telefon: +46 8 505 582 00 Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer