Skip to content

Pricers årsstämma flyttad till mitten av juni

Share:

Pricers årsstämma som ursprungligen planerades den 11 maj kommer att flyttas fram till mitten av juni på grund av det planerade förvärvet av ESL-leverantör...

Pricers årsstämma som ursprungligen planerades den 11 maj kommer att flyttas fram till mitten av juni på grund av det planerade förvärvet av ESL-leverantören Eldat Communication Ltd. Nytt datum har ännu inte fastställts, och ny kallelse kommer att sändas ut inom de närmaste veckorna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00 Pricer, grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i över 1 300 butiker på tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra världens näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. Pricer AB (publ)är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt ta emot nyheter kan ske via webbplatsen. Pricer AB (publ) Hemsida: www.pricer.com Bergkällavägen 20-22 Telefon: +46 8 505 582 00 SE-192 79 Sollentuna Organisationsnummer: 556427-7993 Sweden

Bifogade filer