Skip to content

Pricer vinner marknadens hittills största projekt

Share:

- Värdet bedöms överstiga 300 MSEK En av världens 15 största detaljhandelskedjor, med säte i Frankrike, har valt Pricers lösning för pris- och inform...

-      Värdet bedöms överstiga 300 MSEK

En av världens 15 största detaljhandelskedjor, med säte i Frankrike, har valt Pricers lösning för pris- och informationssystem för installation i sina franska butiker. Projektet omfattar initialt över 600 butiker inom ett flertal butiksformat och avser både nyinstallationer och uppgraderingar. Det totala värdet av projektet uppskattas överstiga 300 MSEK. Installationerna i Frankrike inleds under tredje kvartalet 2012 och målet är att genomföra projektet inom tre till fem år.

Med utgångspunkt från antal butiker är detta det största projekt som hittills tilldelats en leverantör av elektroniska hyllkantsetiketter.

Kunden avser också att installera Pricers lösning i sina kedjor i andra delar av världen, till exempel Sydamerika och Asien.

– Kunden har använt vår lösning sedan 2004 och sökte nu ett modernt system som grund för prissättning och ökad effektivitet på butiksgolvet. Kedjan genomförde pilotinstallationer med alla ledande leverantörer och vi är stolta att kunna konstatera att kunden upplevde att Pricer bäst löser deras behov, säger Fredrik Berglund, VD Pricer.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, CFO, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 31:a juli 2012 kl. 11:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                     Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22                                           Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                            Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer