Skip to content

Pricer utser Charles Jackson till ny VD

Share:

Styrelsen har utsett Charles Jackson, Vice President Sales & Marketing sedan 2002, till ny VD i Pricer. Han efterträder Jan Forssjö, VD sedan 2001, som kva...

Styrelsen har utsett Charles Jackson, Vice President Sales & Marketing sedan 2002, till ny VD i Pricer. Han efterträder Jan Forssjö, VD sedan 2001, som kvarstår i styrelsen som arbetande ledamot med ansvar för särskilda projekt.

Charles Jackson tillträder sin nya befattning den 1 september 2007.

“Först vill jag berömma Jan Forssjö för vad han åstadkommit under sina mer än sex år som VD. Han har förändrat Pricer och gjort det till världsledande i marknaden för elektroniska hyllkantsetiketter (Electronic Shelf Label). Jag är nöjd med att han fortsätter i styrelsen för att bidra i vissa projekt samt för att säkra kontinuiteten”, säger Akbar Seddigh, ordförande i styrelsen.

Grunden är nu lagd för ytterligare tillväxt och förbättrade marginaler för att göra Pricer till ett lönsamt företag. Synergier från förvärvet av Eldat har realiserats och Pricer är i en god position att dra nytta av fördelar från den fortsatta utvecklingen av ESL-marknaden. Ytterligare synergier från förvärvet förväntas när nästa steg planeras. Vidare fortsätter Pricer att fokusera på kundnytta genom innovationer och nya tekniker.

“Genom att utse Charles Jackson, som bevisligen har lyckats väl i att utveckla den europeiska ESL-marknaden, kommer Pricer att få en VD med mycket god kännedom om bolaget och direkt erfarenhet av kundernas behov. Hans internationella erfarenhet och närvaro nära större marknader och kunder kommer att vara viktigt i den verkligt internationella ESL-marknaden”, tillägger Akbar Seddigh.

Charles Jackson, 43 år, med kanadensisk och fransk nationalitet, innehar examen i ekonomi och har tidigare arbetat i flera internationella tillväxtindustrier inom handel och teleindustri.


Bifogade filer