Skip to content

Pricer upptar ny lånefinansiering för att finansiera fortsatt tillväxt

Share:

Pricer Aktiebolag (publ) (”Pricer”) har ingått avtal om ny lånefinansiering om 250 miljoner kronor med en kreditfond med rådgivning av Ture Invest Partners AB. Syftet är att refinansiera delar av Pricers befintliga revolverande lån och öka koncernens finansiella flexibilitet för fortsatt tillväxt.

– Vi gläder oss över det starka stöd vi ser för vår strategi. Med ny lånefinansiering investerar vi i fortsatt tillväxt, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef för Pricer.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanna Zethelius, CFO, +46 704 440 092

Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 70 431 68 51

ir@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 17.00 CET.

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer